Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
1 apr 2020 Nieuws

Voorwaarden & Normen 2020-2

Vanaf 1 juni 2020 gelden de Voorwaarden & Normen 2020-2. Geldverstrekkers kunnen echter met ingang van 31 maart 2020 al gebruik maken van het recht op een betaling verwachte verlies, voor zowel nieuwe als lopende leningen met NHG.
13 jan 2015 Nieuws

Proces relatiebeëindiging met NHG

Stichting WEW (NHG) heeft een handige proceskaart 'relatiebeëindiging met NHG' ontwikkeld. De nieuwe proceskaart is bestemd voor geldverstrekkers en intermediairs en bevat een praktische toelichting op de achterzijde (zie link voor download).
14 mrt 2014 Nieuws

Kifid, bank mag aanvullende stukken opvragen

De bank heeft aan Consumenten een offerte verstrekt voor een hypothecaire geldlening op basis van NHG. Consumenten hebben alle in de offerte genoemde documenten overgelegd. Nadat het dossier compleet is bevonden voor beoordeling, verzoekt de bank om aanvullende werkgeversverklaringen. Consumenten stellen zich op het standpunt dat de bank hier niet toe gerechtigd was.
18 okt 2013 Nieuws

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) in hoger beroep in het gelijk gesteld

In hoger beroep is de Stichting WEW in het gelijk gesteld. Bij besluit van 19 april 2011 had het Waarborgfonds aan de eigenaar meegedeeld dat de opbrengst van de gedwongen verkoop van zijn woning te Rotterdam (hierna: de woning) onvoldoende was om de volledige hypotheek die op de woning rustte af te lossen, het Waarborgfonds uit hoofde van de voor de woning verstrekte Nationale Hypotheek Garantie (hierna: NHG) als borg € 85.186,26 aan de geldverstrekker heeft betaald, waarna de eigenaar dit bedrag aan het Waarborgfonds schuldig is en het Waarborgfonds hem deze schuld niet kwijtscheldt.
3 jul 2013 Nieuws

Waarborgfonds goed bestand tegen crisis

Conform verwachting is in de eerste helft van 2013 het aantal nieuwe garanties afgenomen en het aantal gedwongen verkopen met verlies toegenomen. Ondanks deze ontwikkeling is het garantievermogen van NHG op peil gebleven. Op basis van de in juni gepubliceerde liquiditeitsprognose is echter de verwachting dat het garantievermogen vanaf de tweede helft van dit jaar zal gaan afnemen. Vanaf 2018 zal het garantievermogen zich snel kunnen herstellen naar het huidige niveau. Aanspraken op de achtervang van de overheid worden daarom niet verwacht
27 aug 2012 Nieuws

NHG-grens volgende maand omlaag

Volgende maand gaat de kostengrens van de NHG omlaag, als eerste stap in een reeks om de grens weer terug te brengen naar het oorspronkelijke bedrag van 265.000 euro.
22 jun 2009 Nieuws

NHG tijdelijk verhoogd naar 350.000 euro

Vanaf 1 juli 2009 wordt de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) tijdelijk verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro. Het kabinet verwacht dat de banken hierdoor eerder een lening verstrekken. De verhoging gaat in op 1 juli 2009 en blijft van kracht tot 1 januari 2011.
4 okt 2005 Nieuws

Weer meer gedwongen huizenverkoop

Volgens Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zijn er dit jaar tot nu toe 445 gedwongen verkopen met verlies geweest. Hierbij is sprake van een gemiddelde schade van ongeveer 35.000 euro. Op basis van deze cijfers verwacht het Waarborgfonds dat over heel 2005 ongeveer 600 huishoudens hun woning met verlies zullen verkopen.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.