Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 mei 2022 Nieuws

Omzetbelasting

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 22 december 2017. Er is een aantal tekstuele wijzigingen en nieuwe inhoudelijke aanwijzingen opgenomen.
14 sep 2017 Nieuws

Wijzigingsbesluit BTW

Er is een besluit gepubliceerd dat een toelichting geeft op de reikwijdte en toepassing van Tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting 1968. In Tabel 1 staat welke goederen en diensten onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen.
2 jun 2017 Nieuws

Voortgang afhandeling bezwaren omzetbelasting privégebruik auto

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen over de btw bij het privégebruik van de auto (PGA). Deze zaken zijn niet individueel afgehandeld, maar zijn aangewezen als massaal bezwaar. Na uitspraken van de Hoge Raad, heeft de Belastingdienst een collectieve uitspraak gedaan op alle bezwaren.
28 mrt 2017 Nieuws

Overdrachtsbelasting en omzetbelasting

Dit besluit bevat het beleid over de samenloop tussen overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M. Het beleid in het besluit van 17 januari 2012, nr. BLKB2011/1338M is geactualiseerd en opgenomen in dit besluit.
13 jun 2016 Nieuws

Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en omzetbelasting

In een besluit word goedgekeurd dat op verzoek de samenloopvrijstelling kan worden toegepast op een verkrijging van een bouwterrein dat enkel op grond van artikel 12, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, van de btw-richtlijn als bouwterrein kwalificeert.
4 apr 2016 Nieuws

Besluit Omzetbelasting

Dit besluit is aangepast naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2015 en de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 september 2015. Er zijn ook enkele tekstuele wijzigingen aangebracht. Het besluit heeft met name betrekking op de vrijstelling van btw voor (para)medische diensten.
26 sep 2014 Nieuws

Besluit omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden

De Staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit diverse inhoudelijke en beleidsmatige wijzigingen opgenomen. Dit besluit is een actualisering en verruiming van het besluit van 16 maart 2011, nr. BLKB2011/445. Actualisering is noodzakelijk door de ontwikkelingen bij de verkoop onder voorwaarden.
26 apr 2013 Nieuws

Geen vrijstelling omzetbelasting voor behandelen en afwikkelen van schadeclaims

Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over omzetbelasting. De verrichtingen door belanghebbende zijn niet vrijgesteld van omzetbelasting, in het bijzonder doordat zij met haar dienstverlening niet bijdraagt aan de totstandkoming van verzekeringen.
30 aug 2012 Nieuws

Omzet detailhandel groeit licht

In januari 2012 heeft de detailhandel 0,8 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Dat was te danken aan de hogere prijzen en het grotere aantal koopdagen. Het volume van de verkopen daalde.
30 aug 2012 Nieuws

Van uitgaven gaat 13 procent naar de staatskas

In 2010 gaf een Nederlands huishouden gemiddeld 32.500 euro uit. Hiervan is 4.320 euro betaald aan indirecte belastingen zoals btw en accijnzen. Dat is ruim 13 cent van iedere uitgegeven euro. De hoogste inkomens betalen naar verhouding minder indirecte belastingen dan de middeninkomens.
Getoond 1 tot 10 van 15. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.