Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
16 apr 2021 Nieuws

AFM en DNB consulteren de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) consulteren de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (Rbb 2021). Deze nieuwe regeling van de AFM en DNB vervangt de Rbb 2017 van DNB.
7 apr 2021 Nieuws

Kamervragen aanscherpen kredietverstrekking

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Banken draaien duimschroeven mkb’er strakker aan in tweede lockdown’.
9 mrt 2021 Nieuws

Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties (internetconsultatie)

Dit voorstel strekt tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Faillissementswet. De richtlijn gedekte obligaties dient op 8 juli 2021 te zijn geïmplementeerd in nationale wet- en regelgeving.
23 nov 2020 Nieuws

Risicoreductie bankensector

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer voor de derde keer een brief over risicoreductie in de Europese bankensector.
9 sep 2020 Nieuws

Wetsvoorstel Implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Europese wijzigingsrichtlijn kapitaalvereisten1 en de wijzigingsverordening kapitaalvereisten2, die de richtlijn kapitaalvereisten3 onderscheidenlijk de verordening kapitaalvereisten4 wijzigen. Deze wijzigingsrichtlijn en -verordening maken onderdeel uit van het ‘Bankenpakket’5 waarmee een volgende stap wordt gezet naar de voltooiing van de bankenunie. Zij bevatten belangrijke wijzigingen van onder meer het kapitaaleisenraamwerk voor banken en bepaalde beleggingsondernemingen. Zo regelt de wijzigingsverordening een nieuwe risico-ongewogen minimum hefboomratiokapitaaleis van 3%, ook bekend als de ‘leverage ratio’, waaraan banken vanaf 28 juni 2021 moeten voldoen.
13 dec 2019 Nieuws

Afwikkeling bij falen banken: nog niet alle plannen klaar

De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre De Nederlandsche Bank (DNB) is voorbereid op de afwikkeling van middelgrote en kleine Nederlandse banken bij ernstige financiële problemen.
Risicokaart-OFS.png
15 okt 2019 Nieuws

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse banken moeten hierdoor gezamenlijk circa € 3 miljard meer kapitaal aanhouden voor hun hypothecaire leningenportefeuilles.
18 sep 2019 Nieuws

Belastingplan 2020

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: A. het wetsvoorstel Belastingplan 2020; B. het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; C. het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord; D. het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021; E. het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; en F. het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten.
31 jul 2019 Nieuws

Aandeel kleinere banken groeit op de bancaire hypotheekmarkt

In het eerste kwartaal van dit jaar hadden Nederlandse huishoudens een hypotheekschuld van EUR 715 miljard, een lichte toename (1 procent) ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel andere niet-bancaire partijen zoals verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen steeds actiever zijn geworden op de hypotheekmarkt, is het aandeel van de verschillende spelers op de markt de laatste jaren wat gestabiliseerd. Dit meldt DNB.
13 jun 2019 Nieuws

Kabinet ziet niets in publieke overheidsbank

Het kabinet voelt er weinig voor een publieke bank op te richten die zich alleen bezighoudt met sparen en betalen. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) noemde de komst van zo'n publieke bank eerder dit jaar een welkome aanvulling op het bestaande bankenlandschap.
Getoond 1 tot 10 van 360. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.