Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 feb 2018 Kennis

Rekenmodel: 72 regel

Alleen voor abonnees
Bereken het benodigde rendement of aantal jaar voor verdubbeling inleg.
28 feb 2018 Kennis

Rekenmodel: fictief schema annuïteitenhypotheek en aflosvrije hypotheek

Alleen voor abonnees
Variant op eerder gemaakte 'Blok-hypotheek' Annuïteitenhypotheek met lastenoverzicht per maand. In de vergelijking wordt het verschil in maandlasten gegeven bij een fictief aflossingsschema (conform Belastinglan 2013), maar met 50% aflossingsvrij. Percentage aflosvrij kan aangepast worden. De 'Blok-hypotheek', maar dan zonder aanvullende lening. Wel fictief schema voor bepalen hypotheekrente aftrek voor IB.
10 mei 2017 Nieuws

Kifid: verzekeraar niet aansprakelijk voor restschuld

Consument stelt dat Verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, heeft nagelaten om Consument te wijzen op het risico van een restschuld. Consument wijst hierbij op de aan hem verstrekte brochure.
9 jul 2015 Nieuws

AFM consulteert aanpassing Nrgfo Wft

De aanleiding voor de wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo Wft) is ten eerste het doorvoeren van puur technische verbeteringen. Het gaat hier bijvoorbeeld om verkeerde verwijzingen en aanpassingen van definities die al in de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn doorgevoerd, maar ook om technische aanpassingen in de regelgeving voor het Dienstverleningsdocument.
31 mrt 2015 Nieuws

AFM vindt coco’s adviesgevoelig product

Contingent convertible obligaties, ook wel coco’s genoemd, acht de AFM niet geschikt voor het overgrote deel van de particuliere beleggers omdat coco's kenmerken en risico’s hebben die moeilijk te begrijpen zijn.
4 aug 2014 Nieuws

Claim wegens niet behalen prognoserendement afgewezen

In een uitspraak van Kifid stelt klager dat zijn adviseur hem niet op het beleggingsrisico heeft gewezen en dat hij erop mocht vertrouwen dat de voorgespiegelde prognoserendementen zouden worden gerealiseerd. De Commissie heeft er begrip voor dat verzekeringnemer teleurgesteld is in het gegeven dat het prognoserendement van 9% hoogstwaarschijnlijk niet zal worden gehaald.
18 okt 2013 Kennis

AFM geeft uitleg over uitleg risico-indicator

Vanaf 1 oktober 2006 wordt in de vernieuwde Financiële Bijsluiter (FB) een grafische risicoindicator opgenomen. De risicoindicator is gebaseerd op de GUISE (Gemiddelde Uitbetaling In geval van Slechte Eventualiteiten). De AFM heeft op verzoek van verschillende marktpartijen en nadere (technische) uitleg gepubliceerd van de risicoindicator.
1 feb 2013 Nieuws

Kifid: adviseur aansprakelijk voor onjuiste informatie verzekeraar

Een consument heeft zich tot zijn adviseur gewend in het kader van de financiering van de overbedelingsvordering die zijn ex-partner op hem had verkregen. De vraag lag voor of de bestaande hypothecaire geldlening verhoogd of overgesloten zou worden. De adviseur is in dat kader afgegaan op een onjuiste mededeling van de verzekeraar over de aan de bestaande hypotheek gekoppelde spaarverzekering.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.