Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
14 mrt 2022 Kennis

Vragen en antwoorden over lijfrenten

(update maart 2022)
De Belastingdienst heeft een update gepubliceerd en er zijn 3 vragen toegevoegd.
14 mrt 2022 Kennis

Vragen en antwoorden lijfrenten

Zie update maart 2022
Als download is een handzaam overzicht van vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten beschikbaar. Het is een update van de eerdere versie uit januari 2020.
18 jun 2015 Nieuws

Wetsvoorstel vrijlating lijfrenteopbouw ingediend

Aan de Tweede Kamer is een wetsvoorstel toegezonden in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw.
16 jan 2015 Nieuws

Hypotheek met NHG en lijfrenteverzekering

NHG vraag & antwoord
Wordt een lijfrente-uitkering - die nog niet is ingegaan - tot het toekomstig pensioeninkomen gerekend?
24 sep 2014 Nieuws

Pensioeninitiatief rijksoverheid voor zzp’er met name door dertigers omarmd.

De plannen van de Rijksoverheid om per 1 januari 2015 een vrijwillig pensioenfonds voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in het leven te roepen, brengt weinig enthousiasme onder zzp’ers teweeg. Zo blijkt uit een grootschalige onderzoek uitgevoerd door Conclusr Research onder een representatieve groep van netto ruim 820 kleine zelfstandigen zonder personeel.
28 jan 2014 Kennis

Lijfrentebesluit: 13 juni 2012 BLKB2012/283M

Als download is het lijfrentebesluit aan de kennisbank toegevoegd. Van praktisch belang is met name paragraaf 2.4 'Beloning tussenpersoon (artikel 1.7b van de Wet IB 2001)'
9 dec 2013 Nieuws

Fiscale Oudedagsreserve (FOR) in BV?

Staatssecretaris van Financiën Weekers gaat in een Kamerbrief nader op de vraag in of er mogelijkheden zijn om de gevolgen van het huidige onderscheid tussen commerciële en fiscale waarderingregels bij pensioen in eigen beheer te mitigeren. Ook staat hij stil bij
(a) de vraag of – in het kader van de fiscale ontklemming van vermogen – aan ondernemers in de inkomstenbelastingsfeer de keuze kan worden geboden om de fiscale oudedagsreserve (FOR) en de stakingslijfrente tegen een aantrekkelijk tarief op te nemen en
(b) de mogelijkheden voor het verruimen van de kleine afkoopregeling voor lijfrenten.
30 okt 2013 Nieuws

Aanpassingen tijdelijke oudedagslijfrentepolissen nodig

Het overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente bij verhoging van de AOW-leeftijd is met ingang van 1 januari 2014 van kracht. Voor de adviespraktijk houdt dit in dat er mogelijk aanpassingen nodig zijn voor bestaande lijfrenteverzekeringen. Een tijdelijke oudedagslijfrente kan ingaan in het jaar dat de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar bereikt. Met het aanpassen van de AOW leeftijd (stapsgewijs), schuift ook de (minimale) ingangsdatum op van de tijdelijke oudedagslijfrente.
18 apr 2013 Nieuws

MKB-ondernemers rekenen op voldoende financiële armslag voor eigen pensioen

Dit blijkt uit onderzoek (zie link) van Panteia/EIM in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). MKB-ondernemers kijken bij hun inkomen na pensionering niet alleen naar het verwachte pensioeninkomen, maar naar hun totale vermogen. Naast de opbouw van een pensioen verwachten veel MKB-ondernemers ook te kunnen beschikken over de waardeontwikkeling van de eigen woning en het overig financieel vermogen.
16 apr 2013 Nieuws

wetsvoorstel verlaging en maximering pensioenopbouw

Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor het verlagen van de pensioenopbouw. In het voorstel wordt de pensioenopbouw vanaf 2015 fors verlaagd. Vanaf die datum gaat het opbouwpercentage dat aftrekbaar is voor de belastingen, van 2,25 procent naar 1,75 procent. Boven een jaarinkomen van een ton is er dan helemaal geen belastingaftrek meer.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.