Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 jul 2020 Nieuws

Besluit registratiesysteem toeristische verhuur (internetconsultatie)

Met dit besluit worden minimale eisen gesteld waaraan een registratiesysteem voor toeristische verhuur van woningen aan moet voldoen. Hiermee wordt uniformiteit geborgd voor de ontwikkeling van een registratiesysteem door verschillende gemeenten.
9 jul 2020 Nieuws

Duur verhuren nieuwbouwwoning mag niet meer (Amsterdam)

Wie in de toekomst in Amsterdam een nieuwbouwwoning koopt, moet daar zelf in gaan wonen. Deze regel geldt vanaf dinsdag 7 juli 2020 voor nog nog te tenderen en te bouwen/ of te transformeren (bijvoorbeeld van kantoren naar woningen) koopwoningen.
26 jun 2020 Nieuws

Beslisboom Verlenging aanpassing regels tijdelijke huurovereenkomsten

De wet Tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is verlengd tot 1 november 2020.
23 jun 2020 Nieuws

Toeristische verhuur van woonruimte

Minister Ollongren stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte. Het voorstel ziet op wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte
20 mei 2020 Nieuws

Verhuur tuinhuisje

A-G Niessen heeft conclusie genomen over de vraag of de inkomsten uit verhuur van een deel van de eigen woning belast zijn in box I.
29 apr 2020 Nieuws

Maximale huurprijsgrenzen en Kamervragen huurachterstanden

In een tabel staat per puntenaantal de maximale huurprijs voor zelfstandige woonruimten per 1 juli 2020.

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over het niet (tijdig) kunnen betalen van de huur door de coronacrisis. Tevens is een stroomschema toegevoegd.
22 apr 2020 Nieuws

Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten klaar

Minister van Veldhoven heeft het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdelijke huurcontracten kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de coronacrisis.
22 apr 2020 Nieuws

Verlenging tijdelijke huurcontracten wordt mogelijk

Gedurende de coronacrisis kunnen tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode verlengd worden. Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is aangenomen in de Eerste Kamer en treedt na publicatie in de Staatscourant in werking.
6 nov 2019 Nieuws

Kamervragen over de woningmarkt

Minister Van Veldhoven gaf antwoord op Kamervragen over het woningmarktbeleid of meer algemene thema’s die daaraan raken.
18 jul 2019 Nieuws

Tuinhuis naast eigen woning verhuren, (on)belaste inkomsten?

In geschil of de inkomsten uit de verhuur door belanghebbende van een gedeelte van de eigen woning (tuinhuisje, aanhorigheid) via Airbnb belast zijn op grond van artikel 3.113 Wet IB 2001. Niet in geschil is dat de inkomsten uit de tijdelijke verhuur in dit geval niet in aanmerking kunnen worden genomen als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.
Getoond 1 tot 10 van 74. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.