Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
28 feb 2018 Kennis

Familieleningen

UPDATE - Rekenmodel - alleen voor abonnees
Het kan voor particulieren aantrekkelijk zijn om aan elkaar eigenwoningleningen te verstrekken. Voor de geldgever (bijvoorbeeld de ouders) valt de vordering in box 3, terwijl voor de geldnemer renteaftrek in box 1 van toepassing is. Bij een rente van 4% betaalt de geldgever maximaal 1,2% vermogensrendementsheffing (aanname, daar dit per belastingplichtige fluctueert sinds BP2017), (vordering = box 3) en heeft de geldnemer een belastingvoordeel van 1,634% (bij 40,85% IB tarief 2018) 1,98% (bij 49,5% IB tarief 2018 (vanwege afbouw 52%).
10 jan 2018 Nieuws

Is vaststellingsovereenkomst onder voorbehoud definitief?

Bij de aanvraag van een uitvaartverzekering zijn de gezondheidsvragen onjuist ingevuld omdat verzuimd is te melden dat de verzekerde onder behandeling was voor prostaatkanker. De verzekeraar keert na overlijden niet uit. Consument en Verzekeraar komen in een vaststellingsovereenkomst overeen dat de verzekeringsovereenkomst wordt ontbonden en Verzekeraar stort de betaalde premie terug.
De consument heeft op de vaststellingsovereenkomst ‘onder voorbehoud’ geschreven.
27 jul 2017 Nieuws

Halfjaarbericht ConsuWijzer

Telefonisch ongewenst een abonnement aangeboden krijgen waar je vervolgens heel lastig vanaf komt: dat is op dit moment ergernis nummer 1 van consumenten. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het gaat om abonnementen op kortingswebsites, hotelacties, prijsvragen en andere diensten.
13 apr 2016 Nieuws

Avéro Achmea roept serviceprovider-samenwerkingsovereenkomst VKG uit tot standaard

Avéro Achmea en VKG hebben op 12 april 2016 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is door VKG ontwikkeld en houdt rekening met de specifieke rol die serviceproviders in de distributieketen vervullen. Avéro Achmea, als Achmea label voor de intermediaire markt betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst, ziet de overeenkomst als voorbeeld voor de overeenkomst met andere serviceproviders.
1 aug 2014 Nieuws

ING past Intermediaire Overeenkomst aan voor nieuwe aanstellingen

ING past per 1 augustus de Intermediaire Overeenkomst aan voor intermediairs die een nieuwe aanstelling aanvragen. ING evalueert periodiek en structureel de overeenkomst met intermediairs en stakeholders en bespreekt, naast tal van andere onderwerpen, de inhoud en werking van de overeenkomst in klankbordgroepen met het intermediair.
18 jun 2014 Nieuws

OR moet instemmingsrecht krijgen over arbeidsvoorwaarde pensioen

De OR moet instemmingsrecht krijgen over voorgenomen besluiten van de ondernemer over de pensioenovereenkomst, zonder nog langer onderscheid te maken tussen pensioenuitvoerders. Dit is een van de aanbevelingen in het ontwerpadvies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen dat de SER a.s. vrijdag 20 juni in de openbare raadsvergadering zal vaststellen.
28 jan 2014 Kennis

Modelstamrechtovereenkomst uitgesteld ingaand stamrecht

Deze modelstamrechtovereenkomst kan uw werknemer gebruiken als hij een stamrecht wil onderbrengen bij een stamrecht-bv, en hij het stamrecht niet direct in wil laten gaan. Uw werknemer kan in deze modelovereenkomst een aantal zaken zelf invullen, zoals bijvoorbeeld het rentetarief. U moet erop letten dat uw werknemer met deze keuzes binnen de grenzen van de wet blijft.
28 jan 2014 Kennis

Modelstamrechtovereenkomst direct ingaand stamrecht

Deze modelstamrechtovereenkomst kan uw werknemer gebruiken als hij een stamrecht wil onderbrengen bij een stamrecht-bv, en hij het stamrecht direct in wil laten gaan. Uw werknemer kan in deze modelovereenkomst een aantal zaken zelf invullen, zoals bijvoorbeeld het rentetarief. U moet erop letten dat uw werknemer met deze keuzes binnen de grenzen van de wet blijft.
5 sep 2013 Nieuws

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvFD verkennen of het mogelijk is om te komen tot een raamwerk voor een samenwerkingsovereenkomst (model SWO). De brancheorganisaties streven er naar om - met inachtneming van de wettelijke kaders - een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant heeft en vanuit dat perspectief voor alle partijen de dienstverlening en de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend helder maakt.
Getoond 1 tot 10 van 15. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.