Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 jan 2019 Nieuws

Nieuwe kinderbijslagbedragen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de kinderbijslagbedragen gewijzigd.
10 jan 2018 Nieuws

Nieuwe kinderbijslagbedragen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 veranderen de kinderbijslagbedragen. Deze nieuwe bedragen worden na afloop van het 1e kwartaal uitbetaald.
6 jul 2017 Nieuws

Nieuwe kinderbijslagbedragen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 veranderen de kinderbijslagbedragen.
1 dec 2015 Nieuws

Rekenregels 1 januari 2016

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2016 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
9 jun 2015 Kennis

Themanummer: Toeslagen

Een dynamisch kennisdocument met vakinfo over 'Toeslagen'. Dit document wordt geregeld bijgewerkt, zodat informatie actueel blijft. Handig als naslag, of om uw vakkennis op te frissen.
29 mei 2015 Nieuws

Rekenregels juli 2015

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2015 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
27 jan 2015 Nieuws

Kamervragen over korten kinderbijslag

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechter dat het korten van kinderbijslag onwettig is, zijn kamervragen gesteld. Minister Asscher geeft antwoord op de vragen en geeft aan het huidige beleid voort te zetten.
5 aug 2014 Nieuws

Wet hervorming kindregelingen

In het wetsvoorstel is een maatregel opgenomen die ertoe strekt dat de kinderbijslag niet geïndexeerd zal worden per 1 juli 2014. Zie download voor de 'Memorie van antwoord' inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000, en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen).
18 jun 2014 Nieuws

Export kinderbijslag en kindgebonden budget stopt

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Minister Asscher om de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget te stoppen.
21 jun 2012 Kennis

Kinderbijslag

 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.