Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
8 jun 2022 Nieuws

Besluit uitvoering kinderbijslag

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag voor een kind dat niet tot het huishouden behoort, dient de verzekerde het betreffende kind te onderhouden. Daartoe is een minimumbedrag per kwartaal bepaald.
8 jun 2022 Nieuws

Nnav Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag

Staatssecretaris Wiersma stuurde de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel niet-indexeren van het basiskinderbijslag bedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024.
8 jun 2022 Nieuws

Wetsvoorstel niet indexeren kinderbijslag

Het kabinet investeert vanaf 2022 structureel 100 miljoen euro extra in de uitvoering van UWV en SVB. De investering is nodig om de dienstverlening van de uitvoeringsorganisaties aan burgers en bedrijven te kunnen verbeteren. Het kabinet heeft binnen de begroting van SZW gezocht naar dekking van deze investering.
12 nov 2021 Nieuws

Wetsvoorstel SZW 2022

Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) te wijzigen. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties.
25 jun 2021 Nieuws

Kinderbijslag per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de kinderbijslag omhoog.
15 jan 2021 Nieuws

Kamervragen over de kinderalimentatie

Minister S. Dekker gaf antwoord op Kamervragen over de kinderalimentatie.
28 feb 2020 Nieuws

Nieuwe regels voor kinderbijslag vanaf 16 jaar

Vanaf 1 januari 2020 zijn de regels voor kinderbijslag voor kinderen vanaf 16 jaar veranderd.
11 jan 2019 Nieuws

Nieuwe kinderbijslagbedragen per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de kinderbijslagbedragen gewijzigd.
10 jan 2018 Nieuws

Nieuwe kinderbijslagbedragen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 veranderen de kinderbijslagbedragen. Deze nieuwe bedragen worden na afloop van het 1e kwartaal uitbetaald.
6 jul 2017 Nieuws

Nieuwe kinderbijslagbedragen per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 veranderen de kinderbijslagbedragen.
Getoond 1 tot 10 van 17. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.