Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 apr 2020 Nieuws

Papieren schenkingen

Ter besparing van toekomstige erfbelasting kan bij leven alvast geschonken worden. Soms gebeurt dit enkel 'op papier', waarbij ook jaarlijks 6% daadwerkelijk wordt overgemaakt door de schuldenaar. Maar wat als de ouders gaan scheiden, 1 van de ouders niet meer in staat is de rente te betalen en de begunstigde toch deze rente opeist?
In het echtscheidingsconvenant is afgesproken dat beide ouders ieder voor de helft de verplichtingen uit de overeenkomsten zal nakomen.
30 mrt 2020 Nieuws

Vordering UWV en Wsnp

In een eerdere uitspraak van de Hoge Raad is een (onjuiste) rechtsopvatting dat het UWV tijdens de Wsnp mag verrekenen zoals bedoeld in artikel 307 lid 1 Fw gewijzigd.
20 mrt 2020 Nieuws

Matiging van de boete tot nihil

Een koper heeft een woning niet afgenomen vanwege een 'buren'geschil. Ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst was niet bekend dat er met de buren van de te verkopen woning problemen zouden ontstaan. Zowel de verkoper als de koper claimen van de tegenpartij de contractuele boete (10%, zijnde €23.500).
13 mrt 2020 Nieuws

Verwijdering BKR registratie en inkorting looptijd

Een BKR geregistreerde vordert via de Rechtbank Noord-Nederland de verwijdering van een BKR registratie welke ontstaan is als gevolg van een restschuld van de voormalige woning.
13 mrt 2020 Nieuws

Is kwijtschelding die kwalificeert als schenking belast?

Belanghebbenden zijn in 2014 gehuwd en woonachtig in Polen. Zij hebben van de [A] (hierna: de Stichting) een bedrag van € 21.485,52 ter leen ontvangen (hierna: de lening).
12 mrt 2020 Nieuws

Beroep op schenkvrijstelling bij kwijtschelding schuld

Belanghebbende heeft in 2016 een schenking van haar tante ontvangen. Deze schenking is door de inspecteur met 30% (tariefgroep II) schenkbelasting belast. Belanghebbendes stelling dat op grond van artikel 14 EVRM de schenking met 10% (tariefgroep I) belast dient te worden, wordt door het Hof verworpen.
12 mrt 2020 Nieuws

Uitleg echtscheidingsconvenant en overname voormalige echtelijke woning

Het Gerechtshof 's Hertogenbosch heeft een uitspraak gedaan omtrent de uitleg van het echtscheidingsconvenant. Relatie is in 2016 gescheiden. In het echtscheidingsconvenant is bepaald dat de (voormalige) echtelijke woning binnen twee jaar ná 1 januari 2016 – derhalve vóór 1 januari 2018 – dient te worden verkocht, alsook dat de man de vrouw kan “uitkopen”. De vrouw wenst (via de rechtbank), in het zicht van deze termijn en nu van haar niet kan worden verlangd dat zij met de man een gemeenschappelijk goed en schuld behoudt en de man niet in staat is gebleken om het ontslag van de vrouw uit hoofdelijke aansprakelijkheid te regelen, kort gezegd primair dat de woning aan haar wordt toegedeeld dan wel subsidiair dat deze woning wordt verkocht.
10 mrt 2020 Nieuws

Optelsom feiten waar centrale levensplaats is

Het Gerechtshof Den Haag heeft een uitspraak gedaan over de vraag welke woonplaats grotendeels geldt voor een belastingplichtige. Belastingplichtige heeft zowel in Nederland als in Rusland een duurzaam tehuis.
10 mrt 2020 Nieuws

Tijdsverloop telt mee bij beoordeling verwijdering BKR registratie

De rechter toetst of de verwerkingsverantwoordelijke heeft aangetoond dat zijn dwingende gerechtvaardigde belangen in dit specifieke geval zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene (overweging 69 AVG).
6 mrt 2020 Nieuws

Beroep op financieringsvoorbehoud (Hoger beroep kort geding)

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt nader invulling gegeven aan de uitleg van wat ‘schriftelijk en gedocumenteerd’ inhoudt en hoe ver dat strekt.
Getoond 1 tot 10 van 456. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.