Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
13 okt 2021 Nieuws

Ontbreken aflosschema dure (fiscale) grap

Een huiseigenaar heeft bij zijn vader een lening afgesloten (eigenwoningschuld). In plaats van een aflosschema is afgesproken 'Looptijd en terugbetaling van hoofdsom: De schuld (hoofdsom en rente) wordt in onderling overleg met elkaar afgestemd en betaald.'
11 okt 2021 Nieuws

Minderheidsaandeel woning, toch hypotheekrenteaftrek?

Belanghebbende en zijn echtgenote hebben samen 35% van een woning in onverdeelde eigendom. De woning bestaat uit twee bouwkundig gesplitste delen, waarvan belanghebbende en zijn echtgenote er een bewonen. De rechtbank heeft de hypotheekrenteaftrek eerder afgewezen.
7 okt 2021 Nieuws

Heien? Maak een nulmeting!

[eiser] is eigenaar van een woning. De woning staat op “staal”, met korte kleefpalen. Een bedrijf heeft in opdracht van de gemeente ten behoeve van de fundering van de brug gelegen aan de [straatnaam/plaats] een aantal palen in de grond laten heien.
7 okt 2021 Nieuws

Annuleringskosten keuken

Mag een keukenleverancier een beding in algemene voorwaarden hebben staan waarin bepaald wordt dat een consument 30% annuleringskosten verschuldigd is bij het niet afnemen van een keuken die nog niet in bestelling is gegaan?
5 okt 2021 Nieuws

Hypotheekrenteaftrek en echtscheiding

Belanghebbende heeft voor de jaren 2010 tot en met 2014 namens zijn ex-echtgenote, die de woning heeft verlaten, de helft van de hypotheekrente betaald. Belanghebbende heeft dit deel van de betaalde hypotheekrente als aftrekbare onderhoudsverplichting in zijn aangiften opgenomen.
4 okt 2021 Nieuws

Kamervragen over afhandeling van bezwaren tegen spaartaks

Staatssecretaris Vijlbrief gaf antwoorden op de Kamervragen over de afhandeling van bezwaren tegen de spaartaks (box 3).
30 sep 2021 Nieuws

Boetebeding staat niet in verhouding tot geleden schade

Een koper van een perceel heeft niet tijdig het financieringsvoorbehoud ingeroepen en was op grond van de koopovereenkomst 10% van de koopsom verschuldigd. De rechtbank heeft een afweging gemaakt tussen deze 10% en de geleden schade van verkoper.
29 sep 2021 Nieuws

Vruchtgebruik geschonken woning

Is het recht van gebruik en bewoning door vader van een door hem aan zijn kinderen geschonken woning gegrond op een huurovereenkomst en is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd?
28 sep 2021 Nieuws

Verkoop woning en funderingsproblemen

Kopers hebben een woning in de [adres] te [plaats 1] gekocht van verkopers. De fundering van de woning is mogelijk gebrekkig. Kopers menen dat verkopers ten tijde van de verkoop al wisten dat er funderingsonderzoeken liepen en dat de fundering mogelijk gebrekkig was. Omdat verkopers dit niet aan kopers hebben gemeld, hebben zij volgens kopers niet voldaan aan hun mededelingsplicht.
28 sep 2021 Nieuws

Uitleg boeteclaule

Een koper van een schip heeft te laat de koopsom voldaan. De verkoper doet een beroep op een contractuele boete zoals omschreven in de koopovereenkomst.
Getoond 1 tot 10 van 582. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.