Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
20 feb 2020 Nieuws

Matiging contractuele boete van 10% wegens niet doorgegane verkoop koopwoning

Vanwege het niet afnemen van een woning diende een koper de contractuele boete (€ 31.750,-.) te betalen volgens verkoper.
Koper = [gedaagde] heeft aangevoerd dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend omdat hij voor de koop van de woning een financieel adviseur (hierna: [financieel adviseur] ) in de arm heeft genomen. [financieel adviseur] heeft [gedaagde] op onjuiste wijze bijgestaan aangezien hij heeft nagelaten financiering aan te vragen voor de woning. Het niet nakomen van de overeenkomst is dan ook te wijten aan [financieel adviseur] , aldus [gedaagde].
14 feb 2020 Nieuws

Verbindingsclausule 2 leningdelen volstaat niet

Een geldverstrekker heeft een product ontwikkeling voorgelegd aan de Kennisgroep bij de Belastingdienst.
10 feb 2020 Nieuws

Ook in hoger beroep geen versoepeld fiscaal beleid

De inspecteur heeft de uitkering uit een zakelijke reis- en ongevallenverzekering bij de erfgenamen van een slachtoffer bij de MH17-ramp aangemerkt als loon uit de vroegere dienstbetrekking van een ander en deze uitkering gerekend tot het belastbare inkomen uit werk en woning van belanghebbende.
7 feb 2020 Nieuws

De bouwrechter

In januari 2019 is de rechtbank Noord-Holland begonnen met de bouwrechter. De bouwrechter is er voor (ver)bouwzaken waarin een conflict is.
30 jan 2020 Nieuws

Koper woning en WOZ beschikking

Belanghebbende koopt in de loop van een jaar een woning. Volgens het koopcontract komt de onroerendezaakbelasting over dat jaar naar rato van tijd voor rekening van belanghebbende. Belanghebbende verzoekt om een beschikking ingevolge artikel 28 van de Wet WOZ. De heffingsambtenaar van de gemeente geeft belanghebbende een beschikking ingevolge artikel 26 van de Wet WOZ, maar weigert belanghebbende een beschikking ingevolge artikel 28 van de Wet WOZ te geven.
27 jan 2020 Nieuws

Volstaat aangetekende brief verzenden?

Een eigenaar ('eigenaar appartement') van een bedrijfspand en een afzonderlijke bovenwoning (appartement) had in 2010 het bedrijfspand verkocht aan 'koper bedrijfspand'. Bij deze koop hebben partijen in een akte een bepaling opgenomen dat de eigenaar ['eigenaar appartement'] van de bovenwoning onder algemene titel verplicht zich jegens de koper ['koper bedrijfspand'] om bij een voorgenomen verkoop en levering van het te verkopen registergoed of een deel daarvan, dit vooraf bij aangetekend schrijven te koop aan te bieden aan de koper ['koper bedrijfspand'], zulks voor een koopsom, die in onderling overleg tussen de ondergetekenden zal worden vastgelegd.
24 jan 2020 Nieuws

Samenlevingscontract en overdrachtsbelasting

Belanghebbende en relatie B hadden sinds 1978 een affectieve relatie. Zij zijn op enig moment gaan samenwonen en hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst, welke zij op 12 maart 2004 hebben ondertekend.
23 jan 2020 Nieuws

Geen (economisch) eigendom, geen hypotheekrenteaftrek

Belastingplichtige en zijn (vertrokken) ex-echtgenote waren buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De volledige eigendom van de echtelijke woning was gelegen bij de (vertrokken) ex-echtgenote. Gedurende het jaar heeft belastingplichtige de (voormalige) echtelijke woning verlaten.
9 jan 2020 Nieuws

Pyrrusoverwinning huiseigenaar

Een huiseigenaar die na eerst door de rechtbank in het gelijk te zijn gesteld dat er sprake was van een economische levering, is op dit onderdeel ook in hoger beroep in het gelijk gesteld.
9 jan 2020 Nieuws

Gemaakte advocaatkosten verkrijgen partneralimentatie

Een belastingplichtige heeft gepoogd partneralimentatie te verkrijgen, maar dit is op enig moment niet gelukt. Zijn de gemaakte advocaatkosten aftrekbaar als gevolg van het pogen tot verkrijging van alimentatie?
Getoond 1 tot 10 van 444. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.