Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 mrt 2018 Nieuws

MKB geen voorstander van voorstel loondoorbetaling

MKB Nederland neemt terecht afstand van het voorstel uit het regeerakkoord om het tweede jaar loondoorbetaling collectief uit te laten voeren. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars.
21 nov 2017 Nieuws

UWV overtreedt wet bij verzuimbeheer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in onderzoeken vastgesteld dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) met betrekking tot verzuimbeheer en toegangsbeveiliging in strijd handelt met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
5 jul 2017 Nieuws

Ziekteverzuim 2016

In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 3,9 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 is het verzuim onder werknemers vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagst. Dit meldt het CBS op basis van een publicatie over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken.
28 dec 2016 Nieuws

Evaluatie Wet Bezava en loondoorbetaling bij ziekte

Minister Asscher heeft een toelichting gegeven op de aangekondigde maatregelen om knelpunten die werkgevers ervaren rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte weg te nemen.
Tevens gaat hij in een Kamerbrief in op de evaluatie van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bevaza).
16 nov 2016 Nieuws

Medische dossiers opslaan in verzuimsystemen?

In welk verzuimsysteem mag ik als bedrijfsarts of arbodienst medische dossiers van werknemers opslaan? Mag dat het systeem van mijn opdrachtgever (de werkgever) zelf zijn? Of een extern verzuimsysteem dat de werkgever heeft uitgekozen? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt regelmatig vragen over het opslaan van medische dossiers in verzuimsystemen. Daarom heeft de AP nu de do’s & don'ts op een rijtje gezet.
14 nov 2016 Nieuws

Vermindering kosten bij ontslag

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
2 nov 2016 Nieuws

Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim

Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de verschenen jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC.
12 okt 2016 Nieuws

Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen

De SCP-publicatie "Beperkt in functie. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname mensen met gezondheidsbeperkingen" beschrijft de ontwikkelingen in ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het gaat ook over de bereidheid van werkgevers om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen en zich in te zetten voor de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Tenslotte is ook te lezen hoe het mensen met gezondheidsbeperkingen op de arbeidsmarkt vergaat. Het rapport richt zich op een brede groep van mensen met gezondheidsbeperkingen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en om mensen die ervaren dat hun gezondheid hen belemmert om werk te krijgen of te behouden.
9 sep 2016 Nieuws

Gratis webinar Maatregelenbesluit Ziektewet

Op 21 september is het gratis webinar Maatregelenbesluit Ziektewet. Een interessant webinar als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. UWV nodigt u van harte uit om hieraan deel te nemen. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er daarom snel bij!
29 jun 2016 Nieuws

Ziekteverzuimpercentage eerste kwartaal 2016

In het eerste kwartaal van 2016 was het ziekteverzuimpercentage in Nederland 4,3. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 43 dagen zijn verzuimd vanwege ziekte. Dit meldt CBS.
Getoond 1 tot 10 van 31. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.