Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
14 feb 2024 Nieuws

Afbouw salderingsregeling kleinverbruikers gaat niet door

De Eerste Kamer heeft dinsdag 13 februari 2024 met een stemming bij zitten en opstaan een wetsvoorstel om de zogeheten salderingsregeling voor kleinverbruikers af te bouwen, verworpen.
26 jun 2023 Nieuws

Afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Met dit wetsvoorstel zal één van de stimuli om mensen te motiveren zonnepanelen te installeren, namelijk de salderingsregeling, toch worden afgebouwd.
16 jan 2023 Nieuws

ACM steunt voorstel voor afbouw salderingsregeling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ondersteunt het voorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de huidige salderingsregeling zo snel mogelijk af te bouwen. Op 17 januari 2023 bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over het afbouwen van de salderingsregeling.
11 jan 2023 Nieuws

Rekenmodel Box 3 vermogensrendementsheffng

Zie gekoppeld artikel met update - 11/1/2023
De definitieve uitgangspunten zijn pas begin januari 2023 bekend, maar met behulp van rekenmodel kan wel alvast een indicatieve berekening gemaakt worden.
4 jul 2022 Nieuws

Afbouw salderingsregeling

Minister Jetten informeerde de Tweede Kamer over de afbouw van de salderingsregeling. Daarbij stuurt hij de Kamer het geactualiseerde TNO-onderzoek, waarin het effect van de voorgestelde afbouw op de terugverdientijden in kaart wordt gebracht.
29 jul 2021 Nieuws

Afbouw salderingsregeling

Het wetsvoorstel wijzigt de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag, zodat de salderingsregeling geleidelijk wordt afgebouwd van 1 januari 2023 tot 1 januari 2031. Ook introduceert het wetsvoorstel een verplichting voor kleinverbruikers om een meetinrichting te hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten, omdat dit nodig is voor de afbouw.
7 jun 2021 Nieuws

Spaargeld en schulden salderen?

De erflaatster had een spaarsaldo en tegelijk een schuld uit een hypotheekkrediet. Volgens de erfgenamen heeft de bank in strijd met haar zorgplicht gehandeld doordat zij heeft verzuimd de erflaatster erop te wijzen dat de schuld met haar spaartegoed kon worden afgelost.
31 okt 2019 Nieuws

Salderingsregeling en verplichting slimme meter te installeren

Het besluit om de omvorming van de salderingsregeling vorm te geven door deze geleidelijk af te bouwen vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 is eerder genomen. Het wetsvoorstel maakt deze afbouw mogelijk.
29 okt 2019 Nieuws

Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling

Minister E.D. Wiebes geeft in een Kamerbrief een nadere uitzetting over de salderingsregeling.
7 aug 2019 Nieuws

Verpand vermogen en risicoklasse-indeling

Een Consument wil dat het kapitaal dat hij op de bankspaarrekening heeft gespaard, wordt meegenomen bij de berekening van de schuldmarktwaardeverhouding. Als de Bank de schuld-marktwaardeverhouding zou berekenen zoals door Consument wordt verzocht, dan zou de lening in een lagere smv-klasse of risicoklasse worden ingedeeld met als gevolg dat Consument een lagere rente aan de Bank verschuldigd is (vanwege de rentekorting die de Bank geeft omdat het risico lager is geworden).
Getoond 1 tot 10 van 11. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.