Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
6 mei 2021 Nieuws

Ook 'simpele' AVP kan tot Kifid klacht leiden

De consument vindt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden door hem niet te adviseren het dekkingsmaximum van zijn verzekering te verhogen, omdat bekend was dat het oude dekkingsmaximum niet meer toereikend was. Hierdoor heeft de consument meer dan € 400.000,- schade geleden.
6 jan 2021 Nieuws

Rechten ontlenen aan Verzekeringskaart?

Uit de woning van Consument zijn sieraden ter waarde van € 4.500,00 gestolen. Consument is het er niet mee eens dat Verzekeraar € 1.000,00 van de waarde vergoedt, omdat de Verzekeringskaart een bedrag van € 6.000,00 noemt.
26 sep 2019 Nieuws

Tijdbom onder premievrije risicoverzekeringen

De overlijdensrisicoverzekering van Consument is wegens een premieachterstand premievrij gemaakt. Na het overlijden van de echtgenoot van Consument keert Verzekeraar de (lagere) premievrije waarde uit.
10 apr 2019 Nieuws

Volgorde toepassing eigen risico?

Dient bij een schade eerst op het schadebedrag het eigen risico in mindering gebracht te worden of wordt het eigen risico op de maximaal verzekerde som in de polis in mindering gebracht?
13 feb 2017 Nieuws

Kamerbrief Pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris E. Wiebes gaat in een Kamerbrief nader in wat het verschil is tussen een bepaald elders verzekerd deel en een onbepaald elders verzekerd deel bij pensioen in eigen beheer.
28 nov 2016 Nieuws

Rechtspraak inzake dalende overlijdensrisicoverzekering

De Rechtbank Amsterdam heeft in een geschil over de uitleg van de hoogte van een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering een uitspraak gedaan. De rechtbank legt de overeenkomst niet zo uit als eiser dat doet: het beroep op het contra proferentem beginsel wordt verworpen, omdat er geen twijfel in de zin van de wet en richtlijn bestaat over de uitleg. De tussenpersoon is niet aansprakelijk, omdat onvoldoende gesteld is dat de onduidelijkheid die bij eiser bestond te wijten is aan onjuiste of onvoldoende voorlichting door die tussenpersoon.
5 aug 2016 Nieuws

Na schade (extra) zorgplicht assurantietussenpersoon

Na een overval in 2013 hebben een exploitant van een juwelierszaak (eiser) en verzekeringsadviseur (gedaagden) gesproken over verhoging van de verzekerde sommen in de polis van eiser. Na een tweede overval in 2014 bleek dat de verzekerde sommen weliswaar zijn verhoogd, maar de maximale uitkering bij overval niet.
4 apr 2013 Nieuws

VKG introduceert de L+ Risicoverzekering

VKG introduceert de L+ Risicoverzekering; een tijdelijke overlijdensverzekering speciaal voor 50-plussers. Zeer bijzonder is dat de aanvraag gegarandeerd wordt geaccepteerd zonder gezondheidsvragen, voor kandidaat verzekerden in de leeftijd van 50 tot 85 jaar. De verzekering loopt tot aan de 100e verjaardag van de verzekerde. De L+ Risicoverzekering is online af te sluiten binnen de TotaalOpvangPolis.
16 mrt 2004 Kennis

De functie van de verzekerde som

De verzekerde som is volgens artikel 7:955 BW de maximale verplichting van de verzekeraar. Bovendien bepaalt artikel 7:955 in lid twee dat een schade-uitkering de verzekerde som niet vermindert. Overigens is dit geen dwingend recht. Verzekeraars kunnen dus in hun polissen bepalen dat een uitkering de verzekerde som wordt verminderd met het bedrag van de uitkering. In dat geval zal dus moeten worden bijverzekerd.
16 mrt 2004 Kennis

Opbouw van een polis

In de wet is geregeld dat de overeenkomst van verzekering moet worden vastgelegd in een akte. Deze akte wordt polis genoemd. De polis bestaat meestal uit een polisblad en polisvoorwaarden. Afhankelijk van de situatie wordt hieraan een clausuleblad toegevoegd.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.