Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 okt 2018 Nieuws

Rechtspraak transitievergoedingen

Mag een werkgever een transitievergoeding verlagen als er sprake is van een aanstaande pensionering van de (ex)werknemer? En welke invloed heeft een transitievergoeding op de huur- en zorgtoeslag?
25 jul 2018 Nieuws

Kifid: fiscaal advies lijfrenteverzekering

Een consument heeft zijn adviseur fiscaal advies gevraagd over een direct ingaande lijfrente. Volgens de adviseur was geen inkomstenbelasting verschuldigd over de uitkeringen. Nadien bleek dat wel inkomstenbelasting verschuldigd was. Consument heeft vervolgens een klacht ingediend bij Kifid.
9 apr 2018 Nieuws

Kamervragen welvaartsstijging

Minister Koolmees gaf antwoorden op Kamervragen over bij wie de 3% welvaartsstijging terecht is gekomen in 2018.
21 aug 2017 Nieuws

Wees voorzichtig met toezegging fiscaal voordeel

Consumenten stellen zich bij een klacht bij Kifid op het standpunt dat de adviseur heeft toegezegd dat zij de boete wegens tussentijdse herziening van de rente van de hypothecaire geldlening fiscaal zouden kunnen aftrekken en derhalve 40% van het bedrag van de boeterente van de fiscus terug zouden krijgen.
24 nov 2016 Nieuws

Overgangsregeling belastingverdrag met Duitsland vervalt vanaf 2017

Sinds 1 januari 2016 geldt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Bent u inwoner van Duitsland? En is het totaalbedrag van uw pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen uit Nederland meer dan € 15.000? Dan mag Nederland volgens het nieuwe verdrag belasting heffen.
30 sep 2016 Nieuws

Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is weer gegroeid. In 2015 was het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer zo hoog als het salaris van de doorsnee voltijdwerknemers bij deze bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5. Dat meldt CBS op basis van het jaarlijks onderzoek naar de beloning van werknemers.
8 jul 2016 Nieuws

Kamervragen over inkomen en belastingdruk eenverdieners

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op Kamervragen over de armoedeval voor eenverdieners. Hij stelt dat in de meeste gevallen werken wel degelijk loont.In een specifiek voorbeeld is alleen bij de stap van 31.000 euro naar 32.000 euro de marginale druk hoger dan honderd procent. Bij alle andere stappen is sprake van een stijging van het netto inkomen.
17 mrt 2016 Nieuws

Belgisch of Duits loon omrekenen naar Nederlands loon?

De rekenhulp waarmee u Belgisch of Duits loon kunt omrekenen naar Nederlands loon is nu online beschikbaar. De uitkomst van uw berekening kunt u invullen op uw aangifte 2015.
23 jun 2015 Nieuws

In welk jaar afkoop belast?

Een belastingplichtige heeft een levensverzekering afgekocht (lijfrente), waarvan de expiratie 21 december was en het afkoopverzoek 15 november was getekend. De verzekeraar boekt de afkoopwaarde 2 januari bij op het rekeningnummer van verzekeringnemer. Aan de rechter was voorgelegd in welk jaar de uitkering belast was.
4 jun 2015 Nieuws

Rechtspraak: verrekenbare verliezen

Verlagen verrekenbare verliezen het verzamelinkomen of het belastbaar inkomen? Het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden heeft in het nadeel van belastingplichtige uitspraak gedaan (geen verlaging). Het (wel) verlagen van het verzamelinkomen had mogelijk een gunstige invloed gehad op de bijdrage CAK, of huur-/zorgtoeslag.
Getoond 1 tot 10 van 23. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.