Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 jan 2020 Kennis

Familieleningen

UPDATE - Rekenmodel - alleen voor abonnees
Het kan voor particulieren aantrekkelijk zijn om aan elkaar eigenwoningleningen te verstrekken. Voor de geldgever (bijvoorbeeld de ouders) valt de vordering in box 3, terwijl voor de geldnemer renteaftrek in box 1 van toepassing is. Bij een rente van 4% betaalt de geldgever maximaal 1,2% vermogensrendementsheffing (aanname, daar dit per belastingplichtige fluctueert sinds BP2017), (vordering = box 3) en heeft de geldnemer een belastingvoordeel van 1,634% (bij 40,85% IB tarief 2018) 1,98% (bij 49,5% IB tarief 2018 (vanwege afbouw 52%).
19 aug 2019 Nieuws

Beleid Belastingdienst voor leningen eigen woning

Vanwege een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft de Belastingdienst stukken beschikbaar gesteld. De publicatie ziet op een verzoek om alle documenten, notities, memo's, intern cursusmateriaal en beleidsstukken over de beoordeling of een bepaalde lening fiscaal als eigen woning lening moet worden aangemerkt en aanverwante onderwerpen beschikbaar te stellen.
15 apr 2019 Nieuws

Wees volledig in advisering (oud regime) lijfrentes

Een adviseur heeft verzuimd om schriftelijk vast te leggen dat Consument was geïnformeerd over de verschillende aanwendingsmogelijkheden van het lijfrentekapitaal, waaronder de constructie waarbij het fiscale regime van vóór 1992 behouden kon worden.
28 feb 2018 Nieuws

Civielrechtelijke consequenties ODV bij het overlijden van dga

Staatssecretaris Snel heeft antwoorden gegeven op enkele openstaande vragen naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2018. Tevens stuurde hij een geactualiseerd overzicht aan van fiscale wetswijzigingen/maatregelen met een inwerkingtredingsdatum van na 1 januari 2018. Er wordt uitgebreid ingegaan op de civielrechtelijke consequenties oudedagsvoorziening bij het overlijden van een dga.
12 dec 2017 Nieuws

Ouders kopen woning en verhuren aan kind (inclusief huurtoeslag)

Een constructie waarbij ouders een huis kopen, dat huis vervolgens verhuren aan hun kind, waarbij dat kind vervolgens huurtoeslag aanvraagt, heeft tot Kamervragen geleid.
5 mei 2017 Nieuws

Rechtspraak erfpachtconstructie ouder - kinderen

In hoger beroep heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch een uitspraak gedaan inzake een erfpachtconstructie met een woning (hoofdverblijf) met als doel de erfpacht fiscaal aftrekbaar te maken.
In deze casus heeft een ouder de grond van zijn hoofdverblijf aan de kinderen verkocht en geleverd, met vestiging van een eeuwigdurend recht van erfpacht en een daarvan afhankelijk recht van opstal ten behoeve van belanghebbende (huiseigenaar).
5 mei 2017 Nieuws

Gunstige rechtspraak voor huiseigenaar met erfpachtconstructie

Belanghebbende verkoopt aan haar kinderen de grond behorende bij de eigen woning met vestiging van een eeuwigdurend recht van erfpacht en een daarvan afhankelijk recht van opstal. De koopsom is omgezet in een vordering die uiteindelijk wordt kwijtgescholden.
29 feb 2016 Nieuws

Rechtspraak: te lage verkoopprijs verhuurde woning is schenking

In een uitspraak van de Rechtbank wordt een te lage koopsom als schenking gezien. De zoon huurt van zijn vader een woning, welke op een later tijdstip door de vader aan de zoon wordt verkocht onder de prijs die een derde voor de woning zou betalen.
25 okt 2014 Nieuws

Herstel woningmarkt voornamelijk door subsidies/schenkingen

Het herstel op de woningmarkt is voor een groot deel te danken aan subsidies van de overheid en leningen of schenkingen van familieleden. De Volkskrant komt tot deze conclusie na een onderzoek bij notarissen, makelaars, de belastingdienst en het kadaster. Bij een kwart van de huidige woningaankopen is er een vorm van financiële hulp van buitenaf.
Getoond 1 tot 10 van 30. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.