Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 feb 2019 Nieuws

Platform Scheiden zonder Schade

Hervormingsplannen familierechters overgenomen
De Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding.
11 mei 2018 Nieuws

Uitvoeringsprogramma Scheiden zonder Schade

Binnen het Programma ‘Scheiden zonder Schade’ worden een aantal actielijnen gestart. Zo wordt o.a. nagedacht over het opzetten van een ‘scheidingsloket’.
3 jan 2018 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.
13 jan 2015 Nieuws

Wat te doen als ex-partner niet meewerkt aan verkoop voormalige gezamenlijke woning?

Helpdeskvraag (fictief)
Bij gemeenschap van goederen is er sprake van een gezamenlijk eigendom en staan de namen van de beide partners op de hypotheekakte. Indien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid niet lukt, en de woning ook niet op 1 persoon kan worden overgeschreven, zal de woning verkocht dienen te worden. Stel dat de ex-partner nu zijn/haar medewerking niet wenst te verlenen. Wat dan?
12 jan 2015 Nieuws

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage: normen 2015

Als u een bijdrage in de kosten van een mediator of advocaat wilt, dan kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen.
8 nov 2013 Nieuws

Register Private Life Planner (RPLP) is openbaar gemaakt en staat online

RPLP is een kwaliteitskeurmerk in ‘excellente advisering’ waarbij de financiële professional EQ-vaardigheden inzet naast zijn of haar vakinhoudelijke kennis. Private Life Planning is een op de Nederlandse markt aangepaste variant van financial life planning en integreert de volgende aandachtsgebieden: communicatie, (diverse stromingen in) financial life planning, financiële coaching, counselling, onderhandelen en mediation.
22 aug 2012 Nieuws

Mediation voor slachtoffers letselschade

Het Verbond pleit voor mediation voor letselschadeslachtoffers als een zaak langer dan drie jaar loopt.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.