Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
14 jul 2020 Nieuws

WAB: gevolgen voor mensen met een persoonsgebonden budget

De ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans' (WAB) heeft de verschillen tussen vaste en flexibele contracten kleiner gemaakt. Voor werkgevers is het nu aantrekkelijker om een vast contract te geven.
13 sep 2019 Nieuws

10 punten pgb-vaardigheden

10 punten die u als budgethouder, of uw vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp, ten minste moet weten en kunnen om met een persoonsgebonden budget (pgb) om te gaan.
2 mrt 2018 Nieuws

Kifid verlegt explainrisico naar geldverstrekker

Consument en haar partner hebben een hypotheekadviseur benaderd vanwege de wens om een grotere woning aan te kopen om voor hun ernstig gehandicapte zoon te zorgen. De hypothecaire geldlening is verstrekt op basis van het saldo op de bankrekeningen van de gehandicapte zoon, waarop een zogenoemde BEM-clausule van toepassing is en op het persoonsgebonden budget (PGB) dat Consument en haar partner ontvingen voor de gehandicapte zoon. Na het overlijden van de gehandicapte zoon, hadden Consument en haar partner geen recht meer op het PGB en konden zij de maandlasten moeilijk opbrengen. Consument heeft gesteld dat sprake is van overkreditering, nu zij geen eigen middelen ter beschikking heeft en het PGB onzeker was.
27 nov 2017 Nieuws

Kamerbrief over wijziging Wet minimumloon en pgb

Minister De Jonge meldt de Tweede Kamer hoe hij de ongewenste gevolgen van de wijziging van de Wet minimumloon (Wml) voor mensen die zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) gaat aanpakken.
11 apr 2017 Nieuws

Minderjarige pgb-houders niet aansprakelijk voor schuld

Minderjarige pgb-houders die door toedoen van hun ouders of vertegenwoordigers een schuld hebben bij het zorgkantoor worden hier met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2017 in beginsel niet meer voor verantwoordelijk gesteld. Dat is het resultaat van het overleg tussen ZN, de zorgkantoren en het ministerie van VWS.
13 jan 2017 Nieuws

Weigering pgb onterecht als uitwonend kind geen mantelzorg wil bieden

De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2017 geoordeeld dat de gemeente Etten-Leur het persoonsgebonden budget (pgb) van betrokkene ten onrechte had beëindigd omdat van haar uitwonende dochter mocht worden verwacht dat zij als mantelzorger haar moeder zou helpen bij het huishouden.
14 jun 2016 Nieuws

Toelichting fiscale vragen

Staatssecretaris E. Wiebes heeft een toelichting gegeven op een aantal vragen naar aanleiding van vragen van leden van de Kamercommissie voor Financiën. Zo wordt ingegaan op "Pleegkinderen als toeslagpartner", "Inkomensverklaringen buitenlandse belastingplichtigen", "Gevolgen PGB-tegoeden voor box 3-inkomen en toeslagen", "Informeren over recht op belastingteruggaaf" en "DigiD in het buitenland".
27 jan 2015 Nieuws

Betalingen aan zorgverleners van PGB houders

Vanaf 1 januari wordt het pgb niet meer op de rekening van budgethouders gestort. Sinds 1 januari 2015 zijn pgb-gelden ondergebracht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit heet het trekkingsrecht. Uitbetalingen worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening van de zorgverlener.
19 nov 2013 Nieuws

Minder PGB-houders, stabiele kosten (Monitor)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee mensen zelf een professionele of niet-professionele zorgverlener kunnen regelen en betalen. De uitgaven voor AWBZ-pgb’s zijn vanaf de invoering van het pgb tot en met 2011 jaarlijks sterk gestegen. In deze monitor worden de ontwikkelingen van het gebruik van en de uitgaven voor pgb’s in kaart gebracht, wordt de omslag in het pgb-gebruik en de daarbij behorende uitgaven beschreven en wordt getoetst of de aannames van de staatssecretaris kloppen.
28 nov 2012 Nieuws

Rechtspraak: geen WW uitkering - PGB periode telde niet mee voor referte eis

De rechter heeft een uitspraak gedaan waarbij X werkzaamheden had verricht in het kader van een persoonsgebonden budget dat was toegekend aan een dochter van 2 jaar. Geen dienstbetrekking omdat gezagsverhouding met 2-jarig kind ontbrak.
Getoond 1 tot 10 van 12. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.