Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
19 okt 2020 Kennis

Vragen en antwoorden over het wetsvoorstel 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting'

Staatssecretaris Vijlbrief heeft uitgebreid gereageerd op vragen over het wetsvoorstel 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting'.
11 mrt 2015 Nieuws

Overdrachtsbelasting en verkoop woning wegens echtscheiding

Helpdeskvraag (fictief)
Een relatie van ons kantoor heeft 2 jaar geleden een woning gekocht. Vanwege een echtscheiding wordt deze woning volgende maand verkocht en gaan de ex-partners elders wonen. Hoe zit het dan met de overdrachtsbelasting?
28 aug 2013 Kennis

Herzien besluit van 'Teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting'

Dit besluit bevat het beleid over de teruggaafregeling in de overdrachtsbelasting (artikel 19 van de WBR) en de daarmee samenhangende vrijstelling (artikel 15, eerste lid, onderdeel r, van de WBR).
27 aug 2013 Kennis

Besluit overdrachtsbelasting gepubliceerd

In het besluit staan diverse voorwaarden omschreven wanneer (gedeeltelijke) vrijstelling van overdrachtsbelasting verkregen kan worden. In onderdeel 2.4 is een nieuwe goedkeuring opgenomen voor de toepassing van de vrijstelling bij verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners (artikel 15, eerste lid, onderdeel g, van de WBR).
17 jun 2013 Nieuws

Hoge Raad: terugwerkende kracht verlaging overdrachtsbelasting niet discriminatoir

De Hoge Raad heeft bij arrest van 14 juni 2013 geoordeeld dat de terugwerkende kracht van de verlaging van de overdrachtsbelasting tot 15 juni 2011 niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel is.
16 aug 2012 Nieuws

Uitspraak Rechtbank over (verlaagde) overdrachtsbelasting in nadeel koper (koop voor 15 juni 2011)

De tijdelijke tariefsverlaging voor de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% die is ingegaan op 15 juni 2011, hoeft niet te worden toegepast op leveringen vóór die datum. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de wetgever goede redenen gezien om de tariefsverlaging met ingang van 15 juni 2011 in te laten gaan.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.