Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
8 apr 2019 Nieuws

Reactie op vragen over de Agenda financiële sector

Minister Hoekstra gaf uitgebreid antwoord op vragen over de Agenda financiële sector. Hieronder een zestal vragen en antwoorden rondom hypotheken.
29 jun 2018 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2015

In het Besluit van 11 december 2014, dat onder meer het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015 regelt, was opgenomen dat artikel I, onderdeel HHH, van de Wijzigingswet financiële markten 2015 in werking treedt met ingang van 1 januari 2017. Dit is nadien uitgesteld.
24 jan 2018 Nieuws

Kamerbrief evaluatie provisieverbod

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de evaluatie van het provisieverbod. Bij de brief biedt hij tevens de rapporten aan van de twee onderzoeken die hebben plaatsgevonden in het kader van de evaluatie van het provisieverbod.
18 apr 2017 Nieuws

Kamerbrief bescherming zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten

Minister Dijsselbloem informeerde de Tweede Kamer over de resultaten van de consultatie naar de effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp-ers en mkb-ers bij financiële diensten en producten, en over de vervolgstappen in dit dossier.
30 aug 2016 Nieuws

Provisieverbod niet strijdig met Europese regels

Minister Dijsselbloem heeft in een brief gereageerd op de stelling van CFD dat het Nederlandse provisieverbod voor complexe en impactvolle producten strijdig is met het vrij verkeer van diensten, zoals opgenomen in artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
27 jul 2016 Nieuws

Wijzigingswet financiële markten 2018 (+ 2017)

Middels 2 internetconsultaties worden twee wijzigingsbesluiten financiële markten aan de markt voorgelegd. In FM2018 wordt de mogelijkheid voor de AFM opgenomen om ten behoeve van het toezicht op de naleving van vakbekwaamheidseisen informatie op te vragen bij DUO.
In FM2017 wordt o.a. de provisie voor beleggingsrekeningen en uitbreiding diplomaplicht voor adviseren over een algemeen pensioenfonds behandeld.
14 jun 2016 Nieuws

Kamerbrief recht op premie-incasso bemiddelaars en voorgenomen evaluatie provisieverbod

In een Kamerbrief gaat minister Dijsselbloem nader in op de voorgenomen evaluatie van het provisieverbod en de toekomstige aanpassing van het recht op premie-incasso.
16 dec 2015 Nieuws

Kamerbrief stand van zaken aanpassing regelgeving crowdfunding

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de maatregelen die worden genomen om knelpunten in de regelgeving rond crowdfunding aan te pakken. Deze maatregelen zullen uiterlijk per 1 april 2016 in werking treden.
10 jul 2015 Nieuws

AFM: aanbieders en adviseurs leven provisieverbod goed na

Banken, verzekeraars en zelfstandig adviseurs/bemiddelaars leven het provisieverbod over het algemeen goed na. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het rapport dat op 9 juli 2015 is gepubliceerd over een onderzoek naar de naleving van het provisieverbod.
26 feb 2015 Nieuws

AFM Consumentenmonitor beleggen

Door het provisieverbod zijn de kosten van beleggingsdienstverlening zichtbaar voor de klant nu deze direct worden betaald. Particuliere beleggers zijn sinds de invoering vaker op de hoogte van deze kosten. Ook is het nu gemakkelijker om kosten van beleggingsdienstverlening te vergelijken. Dat blijkt uit marktonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder 618 beleggers. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.
Getoond 1 tot 10 van 66. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.