Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
1 jul 2024 Nieuws

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2025 (internetconsultatie)

In de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2025 worden de leennormen voor 2025 vastgelegd voor het verstrekken van hypothecair krediet. De wijzigingen zijn beperkt en betreffen vooral verduidelijkingen.
19 apr 2024 Nieuws

Platform hypotheken 2023

Minister De Jonge deelde de uitkomsten van het Platform hypotheken met de Tweede Kamer. In het Platform hypotheken spreekt de minister elk jaar met partijen in de financiële sector over belangrijke ontwikkelingen en mogelijke knelpunten in de hypotheekverstrekking.
10 apr 2024 Nieuws

Groene securitisaties

De markt voor Nederlandse groene securitisaties van woninghypotheken en voor groene gedekte obligaties is in 2023 ruim verdrievoudigd ten opzichte van 2022, zo blijkt uit cijfers van DNB. Daarmee wordt ingespeeld op de vraag van beleggers naar groene beleggingen.
10 jan 2024 Nieuws

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn over betalingsachterstanden.
9 dec 2022 Nieuws

Hypotheekverstrekkers: registratie BKR onnodig

De Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars vinden het geen goed idee om woninghypotheken te registreren bij het BKR.

Het BKR schrijft dat op basis van de consultatie kan worden geconcludeerd dat er op basis van het sociaal maatschappelijk belang draagvlak is voor positieve registratie van hypotheken.
4 jul 2022 Nieuws

Quickscan Nederlandse hypotheekmarkt

Het Kadaster onderzocht de hypotheekmarkt voor koopwoningen in de periode januari 2019 tot en met mei 2022.
14 apr 2022 Nieuws

Kamervragen over BNC-fiche herziening verordening en richtlijn markten voor financiële instrumenten

Minister Kaag reageerde op vragen en opmerkingen uit het schriftelijk overleg over het BNC-fiche herziening van de verordening en richtlijn markten voor financiële instrumenten.
24 jan 2022 Nieuws

Volume particuliere hypotheekmarkt 2021 fors gestegen

Het totaal aantal gepasseerde hypotheken in 2021 is 479.007 met een volume van € 118,7 miljard. Dat is een flinke stijging van het volume met 14% ten opzichte van 2020 toen het volume nog € 104 miljard bedroeg (met 435.285 passeringen). Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk) over de particuliere hypotheekmarkt.
20 okt 2021 Nieuws

Hypotheekbeleggingen van pensioenfondsen

In een Netspar paper wordt ingegaan op de effecten van het Financieel Toetsingskader (FTK) op de hypotheekbeleggingen van pensioenfondsen.
11 feb 2021 Nieuws

Hypotheken en verhuur woning

Consument heeft in 2013 via adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten voor een woning, welke hij aan zijn dochter verhuurt. In 2019 heeft consument geconstateerd dat hij op grond van de hypotheekakte de woning niet zonder toestemming van de bank mag verhuren.
Getoond 1 tot 10 van 64. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.