Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
27 jul 2017 Nieuws

Kifid: Direct ingaande lijfrenteverzekering zonder contraverzekering

Bij Kifid is een klacht ingediend door de erfgenaam van verzekerde van een direct ingaande lijfrenteverzekering zonder contraverzekering. De verzekerde overlijdt binnen 30 dagen na de totstandkoming van de verzekering. De Consument (erfgenaam) stelt dat het overlijden van de verzekerde als ‘passieve vorm van opzegging’dient te worden beschouwd.
17 jun 2016 Nieuws

Expiratie lijfrenteverzekering

Fictieve helpdeskvraag
Bij een relatie (62 jaar) van ons kantoor expireert zijn lijfrenteverzekering. (afgesloten in 1995) Vorig jaar heeft hij de laatste jaarpremie voldaan. Nu relatie 1 dag minder wil gaan werken, heeft hij behoefte aan een overbruggingslijfrente. Echter, zijn AOW-leeftijd is gestegen, terwijl we in de planning er altijd van uit zijn gegaan dat hij met zijn 65e met pensioen zou gaan. Wat is nu (nog) mogelijk?
6 jul 2015 Nieuws

Verzekeraars geven betere informatie over aflopende lijfrentes

De zes grootste verzekeraars hebben ten opzichte van 2013 de informatieverstrekking aan consumenten over expirerende lijfrentes verbeterd, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
16 jan 2015 Nieuws

Hypotheek met NHG en lijfrenteverzekering

NHG vraag & antwoord
Wordt een lijfrente-uitkering - die nog niet is ingegaan - tot het toekomstig pensioeninkomen gerekend?
17 okt 2014 Nieuws

AFM vraag van de maand

Moet ik betalen voor advies bij het vrijkomen van een lijfrente?
20 mrt 2014 Nieuws

Kifid: lijfrenteverzekering en contraverzekering

In een klacht bij Kifid is door erfgenamen gesteld dat een adviseur zijn zorgplicht verzaakt heeft, door het niet adviseren van een contraverzekering. Uit de klacht blijkt maar weer het belang van een goede dossiervorming en het (standaard) meenemen van een advies voor een contraverzekering.
28 jan 2014 Kennis

Lijfrentebesluit: 13 juni 2012 BLKB2012/283M

Als download is het lijfrentebesluit aan de kennisbank toegevoegd. Van praktisch belang is met name paragraaf 2.4 'Beloning tussenpersoon (artikel 1.7b van de Wet IB 2001)'
30 okt 2013 Nieuws

Aanpassingen tijdelijke oudedagslijfrentepolissen nodig

Het overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente bij verhoging van de AOW-leeftijd is met ingang van 1 januari 2014 van kracht. Voor de adviespraktijk houdt dit in dat er mogelijk aanpassingen nodig zijn voor bestaande lijfrenteverzekeringen. Een tijdelijke oudedagslijfrente kan ingaan in het jaar dat de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar bereikt. Met het aanpassen van de AOW leeftijd (stapsgewijs), schuift ook de (minimale) ingangsdatum op van de tijdelijke oudedagslijfrente.
11 jul 2013 Nieuws

Expiratie lijfrente, welk jaar belast indien niet tijdig gehandeld?

Het gerechtshof te Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over het moment van belastingheffing bij een lijfrenteverzekering die geëxpireerd is.

De verzekeringnemer heeft bij een expiratie van een lijfrenteverzekering de keus om de einddatum uit te stellen, of er een direct ingaande lijfrente voor aan te kopen. Hier geeft de wetgever een redelijke termijn voor (zie ook art. 3.133, lid 3 Wet IB 2001).
Getoond 1 tot 10 van 12. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.