Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 mei 2020 Nieuws

Verhoging subsidie consumenten

Minister Ollongren neemt voor 2020 kortetermijnmaatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Het woningtekort blijft immers groot en de bouw is een belangrijke economische pijler. Het kabinet doet dit door zelf te investeren, verduurzaming te stimuleren en door maatregelen te nemen om de bouw door te laten gaan. Het aantal nieuwe woningen moet verder omhoog.
8 mei 2020 Kennis

Betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

Het goedkeuringsbesluit voor eigenwoningschulden met een fiscale aflossingseis is gepubliceerd. Ook wordt stilgestaan bij de vraag wanneer de hypotheekrenteaftrek genoten kan worden over 'nog niet voldane' rentetermijnen (die vallen onder de betaalpauze). Ook wordt het fiscale verschil in een rentevergoeding van nihil of 0% uitgewerkt.
28 apr 2020 Nieuws

Fiscale goedkeuring betaalpauze (BP2013, annuitair/ lineair)

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
22 apr 2020 Nieuws

Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren stuurde de Tweede Kamer het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Daarnaast is er een internetconsultatie gestart: Regeling bepalingsmethode geluid installaties warmte- en koudeopwekking
15 apr 2020 Nieuws

Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis geven aanleiding voor tijdelijke versoepelingen van verschillende fiscale regelingen. In dit beleidsbesluit geeft staatssecretaris J.A. Vijlbrief hieraan uitvoering in de vorm van enkele concrete goedkeuringen.
31 jan 2020 Nieuws

Besluit toelichting fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit

Dit besluit bevat een toelichting op de fiscale gevolgen van het terugtrekkingsakkoord dat is overeengekomen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 1 februari 2020.
1 okt 2019 Nieuws

Tijdens vakantie gekochte e-step

Minister Van Nieuwenhuizen heeft Kamervragen beantwoord naar aanleiding van het bericht 'Tijdens vakantie gekochte e-step kan duur uitpakken, waarschuwen verzekeraars'.
20 aug 2019 Nieuws

Besluit waardering verzekeringsvorderingen in faillissement

Dit besluit geeft nadere regels over de bepaling van de waarde van een vordering uit hoofde van verzekering in het geval van het faillissement van een verzekeraar.
7 mei 2019 Nieuws

Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden in de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: de fiscale aftrek) vervallen.
26 feb 2019 Nieuws

Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

De Regeling compensatie transitievergoeding is in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.
Getoond 1 tot 10 van 130. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.