Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
11 jul 2017 Nieuws

AOV en lijfrenteverzekeringen ZZP’ers

Van de 873 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente.
20 okt 2016 Nieuws

Uitbreiding fiscaal toegestane aanbieders lijfrenteproducten

De aanpassing in artikel 22, tweede lid, onderdeel g, van het UBIB 2001 houdt verband met de opname per 1 januari 2017 van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten aanbieders van lijfrenteproducten in artikel 3.126a van de Wet IB 2001. In dat kader wordt het begrip “lijfrentespaarrekening” vervangen door de term “lijfrenterekening”. Onder dit laatste begrip wordt zowel een lijfrentespaarrekening als een lijfrentebeleggingsrekening begrepen.
26 apr 2016 Nieuws

Kifid: bemiddelaar, niet zijnde adviseur, toch verantwoordelijk voor fiscaal regime

In een Kifid uitspraak wordt ingegaan op de rol van een assurantietussenpersoon bij het omzetten van een beleggingsverzekering naar een bankspaarproduct. De beleggingsverzekering met een lijfrenteclausule viel onder het fiscale regime van de pre-Brede Herwaardering. Bij het oversluiten van deze verzekering naar een bankspaarproduct is dit fiscale regime komen te vervallen.
4 mrt 2016 Nieuws

Advocaatkosten toebedeling levensverzekeringen en koopsommen niet aftrekbaar

In het echtscheidingsconvenant dat belanghebbende en de ex-echtgenote hebben ondertekend is onder meer opgenomen dat de waarde van de levensverzekeringen en koopsompolissen (hierna tezamen: de polissen) bij helfte wordt verdeeld en dat de koopsompolissen, onder de last van verrekening, aan belanghebbende worden toebedeeld.
28 jan 2014 Kennis

Lijfrentebesluit: 13 juni 2012 BLKB2012/283M

Als download is het lijfrentebesluit aan de kennisbank toegevoegd. Van praktisch belang is met name paragraaf 2.4 'Beloning tussenpersoon (artikel 1.7b van de Wet IB 2001)'
22 jan 2014 Nieuws

Vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en lijfrentesparen

Als download is een handzaam overzicht van vragen en antwoorden over overbruggingslijfrenten, afkoop kleine lijfrenten en over lijfrentespaarrekeningen en lijfrentebeleggingsrechten beschikbaar.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.