Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
19 jul 2024 Nieuws

Verzamelbesluit KEW

Dit besluit vervangt het besluit van 15 mei 2017, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 maart 2023. In dit besluit zijn alleen beleidsmatige onderwerpen opgenomen. Voor zover nog relevant zijn de onderwerpen met een toelichtend karakter opgenomen in een vraag- en antwoorddocument.
19 jul 2024 Nieuws

Eerste duiding arresten Hoge Raad box 3

Afgelopen juni heeft de Hoge Raad geoordeeld dat belastingplichtigen met een lager werkelijk rendement dan het veronderstelde rendement op hun box 3-vermogen de gelegenheid moeten krijgen dit aan te tonen. Als het werkelijke rendement lager is dan het zogeheten forfaitaire rendement, dan moet de belastingaanslag verminderd worden.
17 jul 2024 Nieuws

Verzamelbesluit toeslagen

In dit besluit staat beleid met betrekking tot de kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag, de zorgtoeslagen het kindgebonden budget.
15 jul 2024 Nieuws

Standpunt gepubliceerd over private leaseovereenkomst en box 3

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze een private leaseovereenkomst met betrekking tot een auto in box 3 in aanmerking wordt genomen.
3 jul 2024 Nieuws

Verlaging vrijstelling groen beleggen

Het rapport 'Verwachte gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat over de gevolgen van de halvering van de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en groen beleggen in het Belastingplan 2025.
21 jun 2024 Nieuws

Wetsvoorstel voor toekomstig box 3-stelsel

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) ingestemd met het aanbieden van de Wet werkelijke rendement box 3 voor advies aan de Raad van State. Met het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om vanaf 2027 een nieuw stelsel voor de belastingheffing in box 3 in te voeren.
21 jun 2024 Nieuws

MinFin factsheet voorstel nieuw stelsel box 3 (met rekenmodel)

In deze factsheet staan 4 rekenvoorbeelden over het voorstel voor het nieuwste stelsel van box 3.
7 jun 2024 Nieuws

Reactie op uitspraak Hoge Raad inzake box 3

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) reageert op de uitspraak van de Hoge Raad inzake 5 arresten over box 3:
7 jun 2024 Nieuws

Hoge Raad: box 3-heffing nog steeds discriminerend

Neemt de Wet rechtsherstel box 3, ook wel Herstelwet genoemd, de verdragsinbreuk weg die in de box 3-uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is geconstateerd? De Hoge Raad oordeelt van niet. De voor de Nederlandse inkomstenbelastingheffing in box 3 toepasselijke wetgeving schendt nog steeds het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsgrondrecht in de gevallen waarin het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. In een aantal uitspraken van vandaag geeft de Hoge Raad nadere regels voor de berekening van dat werkelijke rendement en voor het rechtsherstel dat moet worden geboden in gevallen waarin het verdragsrecht is geschonden.
5 jun 2024 Nieuws

Uitspraak Hoge Raad in Box 3-zaken op 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni 2024 om 11.00 uur doet de Hoge Raad openbaar uitspraak in vijf zaken over de heffing van inkomstenbelasting in box 3 na invoering van de Wet rechtsherstel Box 3.
Getoond 1 tot 10 van 297. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.