Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 sep 2018 Nieuws

Rentewijziging? Zorg voor controles!

Consument stelt dat een hypotheekadviseur heeft verzuimd bij de bank te rappelleren of bij Consument na te vragen wat de stand van zaken was ten aanzien van het verzoek tot rentewijziging.
9 aug 2018 Nieuws

Wie bewaakt doorlooptijd? De adviseur of de geldverstrekker?

De Commissie heeft geoordeeld over de vraag of de Bank te lang heeft gedaan over het beoordelen van de hypotheekaanvraag van Consument.
7 apr 2017 Nieuws

Kifid uitspraak fout aangevraagde rentevaste duur

Zowel de Bank als de Adviseur heeft een fout gemaakt en ook de Consument treft blaam. De Bank heeft een offerte uitgebracht die niet conform de aanvraag was (aangevraagd was een lening met een variabele rente).
5 aug 2016 Nieuws

Rendementen tijdelijke regeling informatieverstrekking variabel pensioen

Met een factsheet stelt DNB de drie scenario's beschikbaar die behoren bij de tijdelijke regeling informatieverstrekking over variabele pensioenen. Deze tijdelijke regeling hangt samen met de Wet verbeterde premieregeling, waarmee vanaf 1 september 2016 het variabele pensioen wordt geïntroduceerd, en is opgenomen in het gewijzigde artikel 54 van het Besluit uitvoering Pensioenwet (PW) en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb).
16 jun 2016 Nieuws

Initiatiefvoorstel verbeterde premieregeling aangenomen

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 14 juni 2016 het Initiatiefvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen. Een gewijzigde motie in over onderzoek naar de manier waarop pensioenfondsen hun deelnemers variabele uitkeringen kunnen bieden in het geval van vrijwillige pensioenregelingen is aangenomen.
6 mei 2016 Nieuws

Aangepast ontwerpbesluit verbeterde premieregeling

Naar aanleiding van het overleg met vertegenwoordigers van het pensioenveld is het overgangsrecht aangevuld (artikel I, onderdeel H). Dit artikel bepaalt onder meer dat de verplichting om het opgebouwde kapitaal in de opbouwfase volgens het life cycle principe te beleggen, uiterlijk 1 januari 2018 zal gaan gelden voor vrijwillige premieregelingen die door pensioenfondsen worden uitgevoerd als aanvullende voorziening (excedent-regeling) bovenop een basisregeling met het karakter van een uitkeringsovereenkomst.
1 mrt 2016 Nieuws

Nota n.a.v. nader verslag wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het wetsvoorstel variabele pensioenuitkering toegezonden, alsmede het concept voor de algemene maatregel van bestuur waarin het wettelijk kader voor de variabele pensioenuitkering nader is uitgewerkt.
1 feb 2016 Nieuws

Nota's wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging bij het het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering) toegezonden. De eerdere uitbreiding van het shoprecht wordt met een nota van wijziging teruggedraaid.
13 jul 2015 Nieuws

Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering

Via een internetconsultatie kan men reageren op een voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering).
Getoond 1 tot 10 van 17. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.