Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 feb 2019 Kennis

Familieleningen

UPDATE - Rekenmodel - alleen voor abonnees
Het kan voor particulieren aantrekkelijk zijn om aan elkaar eigenwoningleningen te verstrekken. Voor de geldgever (bijvoorbeeld de ouders) valt de vordering in box 3, terwijl voor de geldnemer renteaftrek in box 1 van toepassing is. Bij een rente van 4% betaalt de geldgever maximaal 1,2% vermogensrendementsheffing (aanname, daar dit per belastingplichtige fluctueert sinds BP2017), (vordering = box 3) en heeft de geldnemer een belastingvoordeel van 1,634% (bij 40,85% IB tarief 2018) 1,98% (bij 49,5% IB tarief 2018 (vanwege afbouw 52%).
5 sep 2018 Nieuws

Met verhoging hypotheek boetevrij aflossen

Consument heeft verzocht zijn hypothecaire geldlening te verhogen om met die verhoging 10% van de hoofdsom van de geldlening af te lossen. De Bank heeft dat verzoek afgewezen. De Commissie oordeelt dat een dergelijk verzoek niet in de voorwaarden is uitgesloten.
11 mei 2016 Nieuws

Registratie bij de Belastingdienst van familiehypotheek of lening via BV

Update - zie gekoppeld artikel
Uit onderzoek van de Belastingdienst is gebleken dat circa 8% van het totale bedrag aan leningen waarvoor renteaftrek wordt geclaimd betrekking heeft op leningen die niet zijn afgesloten bij financiële instellingen waarop een renseigneringsverplichting rust, zoals bij andere natuurlijke personen, de eigen BV of een buitenlandse financiële instelling. De Belastingdienst is dan aangewezen op de informatie die de belastingplichtige zelf verstrekt.
29 sep 2015 Nieuws

Nieuwe site over geld lenen van eigen bv

Leent u geld van uw bv? Of bent u dat van plan? De Belastingdienst heeft voor u op een rijtje gezet waar u rekening mee moet houden. Ondernemers die geld lenen van hun bv, zijn er vaak niet zeker van of de lening wel aan zakelijke voorwaarden voldoet. Daarom hebben zij alle informatie over dit onderwerp op een rijtje gezet in 'Geld lenen van uw bv.'
15 apr 2015 Nieuws

Vraag naar energiebespaarlening neemt toe

Het aantal aanvragen voor een 'Energiebespaarlening' is het afgelopen kwartaal fors toegenomen. In 2014 zijn in totaal 850 leningen aangevraagd, terwijl het afgelopen kwartaal de teller al op ruim 600 staat.
3 feb 2014 Nieuws

Prejudiciële vraag aan Hoge Raad over hypotheekakte Rabobank

Afgelopen vrijdag heeft de voorzieningenrechter een prejudiciële vraag ** gesteld aan de Hoge Raad. Vraag is of bepaalde hypotheekaktes, zoals de Rabobank ze hanteert, waarbij een restschuld overblijft na verkoop van de woning, zonder tussenkomst van de rechter door deurwaarders kunnen worden verhaald op de hypotheekgevers.
22 jan 2014 Nieuws

Energiebespaarlening beschikbaar

Woningeigenaren kunnen sinds 21 januari jl. een Energiebespaarlening afsluiten voor investeringen in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Dit levert dubbel voordeel op: een lagere energierekening en verhoging van de woningwaarde met een beter energielabel. De Energiebespaarlening is vanwege de lage rente aantrekkelijk voor particuliere woningeigenaren. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds.
22 aug 2013 Nieuws

AFM: Let op, de ene obligatie is de andere niet

Obligaties worden nog vaak gezien als minder risicovol dan aandelen. Maar sommige beleggingen in obligaties kennen meer risico dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Beleggers worden steeds vaker benaderd voor allerhande investeringen in obligaties met grote risico’s. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert daarom informatie voor (particuliere) beleggers om iedereen die overweegt geld op deze manier te investeren hiervoor te waarschuwen.
3 jul 2013 Nieuws

Leningen en rekening-courant via aanbieder niet verboden, wel mogelijk sturingsrisico

Adviseurs en bemiddelaars mogen leningen krijgen van aanbieders. Ook mogen er rekening-courantverhoudingen zijn tussen beide partijen. Wel is het de vraag in hoeverre deze leningen en rekening-courantverhoudingen de onafhankelijkheid van deze groep financiële dienstverleners beïnvloeden. Ze kunnen daarmee afbreuk doen aan de bedoeling van het provisieverbod, stelt de AFM.
2 mei 2013 Nieuws

Stappenplan crowdfunding voor betere consumentenbescherming

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) krijgen geregeld vragen over crowdfunding. Crowdfunding is een initiatief om via een (online) platform geld aan te trekken van en uit te lenen aan consumenten en bedrijven. Deze alternatieve vorm van financiering kan toegevoegde waarde hebben in het aanbod van financieringsmogelijkheden.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.