Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
23 jan 2020 Nieuws

Prijsindex commercieel vastgoed

Het CBS werkt samen met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) aan een landelijke prijsindex voor commercieel vastgoed. Inzicht in de prijsontwikkeling van commercieel vastgoed is van belang omdat het een goede graadmeter is voor de financiële stabiliteit in een land. Een bètaversie van de index is inmiddels gepubliceerd.
1 nov 2019 Nieuws

Handboek Marktwaardering 2019

Op grond van de Woningwet dienen toegelaten instellingen en hun dochtermaatschappijen voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat.
21 okt 2019 Nieuws

(Concept) Wijzigingsbesluit energieprestatie van gebouwen en energielabels

Met ingang van 1 juli 2020 worden de huidige bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen vervangen door een nieuwe methode, de NTA 8800. Met het voorliggende besluit wordt regelgeving aangepast die is gericht op bestaande gebouwen en wordt geraakt door de invoering van een nieuwe bepalingsmethode en energieprestatie-indicator (kWh/m2.jr).
17 okt 2019 Nieuws

Commercieel vastgoed in COROP-gebieden 2019

In een NVM-publicatie 'Commercieel vastgoed in COROP-gebieden 2019' wordt de markt voor kantoren, winkels en bedrijfsruimten in cijfers weergegeven.
14 jan 2019 Nieuws

Verplichte waarschuwing voor beleggen in vakantiewoningen buiten AFM-toezicht

In reclame-uitingen voor beleggen in recreatief vastgoed zoals vakantiewoningen, moet de waarschuwingszin ‘Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit’ zichtbaar zijn. Doet de aanbieder dat niet, dan is er sprake van een illegale aanbieding en kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een maatregel opleggen.
28 sep 2018 Nieuws

Commercieel Vastgoed in 50 gemeenten 2018

In de NVM publicatie worden voor de vijftig grootste gemeenten in Nederland de vastgoedcijfers van de belangrijkste deelmarkten binnen het commercieel vastgoed in kaart gebracht. Alfabetisch gerangschikt, van Alkmaar tot Zwolle, geeft de uitgave een actueel beeld van de lokale markt voor commercieel vastgoed.
16 jun 2017 Nieuws

AFM en DNB ontevreden

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de De Nederlandsche Bank (DNB) zijn ontevreden over de ontwikkelingen bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Daarom hebben beide toezichthouders op 14 juni j.l. een brief gestuurd naar het bestuur en de Centrale Raad van het NRVT. De voorlopige conclusie van de AFM en DNB is dat zelfregulering van de beroepsgroep taxateurs, zoals het er nu voor staat, niet leidt tot het gewenste resultaat.
1 dec 2016 Nieuws

Kompas Energiewetgeving geeft inzicht en tips per type gebouw

Eigenaren, (ver)huurders en gebruikers van een bestaand bedrijfsgebouw zijn volgens de wet verplicht om energie te besparen. Maar welke wetten en regels, uitzonderingen en vrijstellingen gelden er precies voor een specifieke situatie?
13 okt 2016 Nieuws

DNB pleit voor betere prijsindex commercieel vastgoed

Het is belangrijk dat er snel een goede prijsindex komt voor de Nederlandse commercieel vastgoedmarkt. Waar de prijsontwikkelingen in de huizenmarkt al behoorlijk inzichtelijk zijn, moet er ook voor commercieel onroerend goed een dekkende en representatieve index komen. Dat draagt bij aan de financiële stabiliteit, zo betoogt DNB tijdens het seminar “De Vastgoedindex op waarde geschat”.
12 sep 2016 Nieuws

Winkelleegstand stijgt tot boven de 10%

Sinds 2008 is de winkelleegstand onafgebroken toegenomen. In 2016 werd de grens van 10% leegstand gepasseerd. Dit komt door het grote aantal faillissementen en een geringe reductie van de winkelvoorraad.
Getoond 1 tot 10 van 45. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.