Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 aug 2018 Nieuws

Nederlandse beursgenoteerde aandelen genieten voorkeur onder beleggende huishoudens

Eind tweede kwartaal van 2018 bereikte de marktwaarde van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven een recordhoogte van bijna EUR 1.150 miljard en kwam het bezit van Nederlandse huishoudens in die aandelen uit op EUR 25 miljard. De huishoudens hebben vooral aandelen van bedrijven die al lang aan de Amsterdamse beurs genoteerd staan. Daarnaast beleggen huishoudens voor EUR 46 miljard in Nederlandse beleggingsfondsen. Dit meldt DNB.
28 feb 2018 Kennis

Gefinancierd beleggen

Rekenmodel - alleen voor abonnees
15 jul 2015 Nieuws

Initiatiefvoorstel Wet uitbetaling in pensioeneenheden

Aan de Tweede Kamer is een voorstel van wet van het Kamerlid mevrouw H. Lodders tot wijziging van de Pensioenwet aangeboden. Met het initiatiefvoorstel wordt beoogd de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) te bewerkstelligen.
23 feb 2015 Kennis

Groenfondsen

22 dec 2014 Nieuws

Welkome verbetering premieovereenkomst

Deelnemers in premieovereenkomsten (ook wel BPR-regelingen genoemd) krijgen de mogelijkheid om ook na pensioendatum te blijven beleggen. Een welkome verbetering van een regeling die de afgelopen jaren sterk in opkomst is. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in reactie op een brief van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.
8 mrt 2013 Nieuws

Kifid uitspraak: 'waarschuwingsplicht' en zorgplicht

Kifid heeft 'klager' deels in het gelijk gesteld vanwege de ontoereikende nakoming van de zorgplicht van de adviseur jegens zijn cliënt. Ook de 'passage - let op' boven de handtekening wordt als niet toereikend beschouwd. De Commissie is van oordeel dat een adviseur zich ervan dient te vergewissen of een consument zich daadwerkelijk bewust is welke consequenties aan een verstrekt advies verbonden zijn.
31 aug 2012 Nieuws

Triodos groeit sterk

Triodos, de zelfstandige bank die zich richt op de financiering van duurzame activiteiten, is vorig jaar sterk gegroeid. Het beheerd vermogen groeide met ruim 20% tot bijna 7 miljard euro.
31 aug 2012 Nieuws

AFM beboet bestuurder Homburg

De AFM heeft op 21 december 2011 een bestuurlijke boete van bijna een ton opgelegd aan de heer Homburg voor marktmanipulatie. Naar het oordeel van de AFM heeft Homburg in het televisieprogramma RTL Business Class van Harry Mens misleidende informatie verspreid over het aandeel Homburg Invest.
31 aug 2012 Nieuws

Register voor overgangsregeling beleggingstoezicht

Op de website van de AFM staat sinds kort een nieuw register met aanbieders van beleggingsobjecten die gebruikmaken van de overgangsregeling voor de hogere toezichtsgrens. Die overgangsregeling geldt voor aanbieders die vóór 1 januari 2012 objecten hebben aangeboden met een waarde tussen de 50.000 en 100.000 euro.
Getoond 1 tot 10 van 42. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.