Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
21 sep 2022 Nieuws

Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag (concept)

Minister Kuipers stuurde de Tweede Kamer een ontwerpbesluit over de wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2023.
9 sep 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit BGfo

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt gewijzigd op een aantal onderdelen rondom duurzaamheidsrisico's. Onder duurzaamheidsrisico wordt verstaan een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien deze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.
9 sep 2022 Nieuws

Wijziging Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

In dit besluit wordt een aantal maatregelen vastgesteld op het terrein van de eigen bijdragen voor langdurige zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Dit besluit wijzigt het Besluit langdurige zorg (Blz) en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (UvB Wmo 2015).
29 jul 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M.
27 jul 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit lijfrente en pensioen

Dit besluit is een actualisering van het Besluit van 13 december 2019. Bij de eerdere actualisering van dit besluit op 13 december 2019 is per abuis de opgenomen goedkeuring ten aanzien van de uitkeringsperiode van de overbruggingslijfrente beperkt tot uiterlijk de AOW-leeftijd.
8 jul 2022 Kennis

Verzamelbesluit Toeslagen

Dit besluit omvat beleid met betrekking tot de kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.
24 jun 2022 Kennis

Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 april 2015 n bevat het beleid voor de schenk- en erfbelasting over de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet 1956.
23 mei 2022 Nieuws

Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2023

Minister E. Kuipers stuurde de Tweede Kamer het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2023.
13 mei 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit Assurantiebelasting

Dit besluit vervangt het besluit van 21 februari 2014, nr. BLKB2014/35M en bevat het beleid over de assurantiebelasting. In het besluit is een aantal nieuwe onderdelen opgenomen over de hypothecaire belangenverzekering, de exportkredietverzekering en de belastingplicht voor een niet in Nederland gevestigde verzekeraar. Verder is het beleid over de belastingplicht bij co-assurantie aangepast en zijn de begrippen ‘binnenschepen’ en ‘pleziervaartuig’ meer specifiek omschreven.
22 apr 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit Omzetbelasting

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 22 december 2017. Er is een aantal tekstuele wijzigingen en nieuwe inhoudelijke aanwijzingen opgenomen.
Getoond 1 tot 10 van 205. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.