Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
8 dec 2023 Nieuws

Voornemen uitkering voor jongere met overleden ouders te vereenvoudigen

Minister Carola Schouten wil kijken of ze de uitkering voor wezen makkelijker kan maken en kan vervangen door een eenvoudigere regeling.
15 nov 2023 Nieuws

Eerste Kamer kiest voor betere huurbescherming

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 november over een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om huurders beter te beschermen door algemene huurovereenkomsten voor bepaalde tijd terug te draaien.
31 mei 2023 Nieuws

Antwoorden op vragen over nieuw pensioenstelsel

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.
13 okt 2022 Nieuws

Bijna 100 duizend jongeren halfwees

Bijna 100 duizend jongeren (0- tot 25-jarigen) waren eind 2021 halfwees. Ruim 1,5 duizend jongeren hadden zowel geen vader als geen moeder meer. Sinds 2000 neemt het aantal jongeren dat (half)wees wordt af, maar in coronajaren 2020 en 2021 was er juist een stijging. Jongeren verloren vooral vaker hun vader. Nieuwvormingen, waaronder kanker, waren de vaakst voorkomende doodsoorzaak. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
8 jul 2022 Kennis

Verzamelbesluit Toeslagen

Dit besluit omvat beleid met betrekking tot de kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.
30 jan 2014 Nieuws

Halfwezenuitkering vervalt

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het besluit dat de halfwezenuitkering komt te vervallen en dat de nabestaandenuitkering wordt verhoogd voor nabestaanden met een kind jonger dan 18 jaar. Als u al een halfwezenuitkering krijgt gaat deze verandering in per 1 oktober 2013. Krijgt u op of na 1 april voor het eerst een halfwezenuitkering, dan gaat deze verandering per 1 juli 2013 in.
20 jan 2014 Kennis

ANW

De Algemene nabestaandenwet (de ANW) is een volksverzekering. Alle ingezetenen van Nederland zijn via deze wet verzekerd. Voor juli 1996 was de Algemene Weduwen en Wezenwet van toepassing. Sinds die datum is deze wet vervangen door de ANW.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.