Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
22 nov 2018 Nieuws

Lagere kosten voor taxatierapporten wenselijk?

De motie waarin het kabinet verzocht wordt om in gesprek te gaan met banken om ervoor te zorgen dat mensen minder geld kwijt zijn aan taxatierapporten is aangenomen door de Tweede Kamer.
18 okt 2018 Nieuws

Rapport Spanning op de woningmarkt

Het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben voor het rapport de Staat van de Woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezamenlijk onderzoek gedaan naar indicatoren om de spanning op de woningmarkt te meten.
10 okt 2017 Nieuws

Kadaster: jonge koopstarters

Het aantal jongeren dat een eerste woning koopt, neemt licht toe. Maar lang niet overal: in één op de drie gemeenten loopt het aantal zelfs terug. Dit blijkt uit Kadaster-onderzoek.
30 sep 2015 Nieuws

Onderzoeksrapport 'Koopstarters op de woningmarkt'

Als download is het rapport "Koopstarters op de woningmarkt" beschikbaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat – hoewel objectief gezien de woningmarkt voor starters toegankelijker lijkt geworden (lagere huizenprijzen, meer aanbod) - starters de afgelopen twee jaar vooral de economische crisis als belangrijkste belemmering hebben ervaren. Starters zijn onzeker over hun eigen toekomst.
18 jun 2015 Nieuws

Starters op woningmarkt geven voorkeur aan stad

Ruim vier op de tien starters op de woningmarkt heeft een voorkeur voor een woning in een stad. Een derde prefereert een woning op een locatie net buiten de stad en een op de vijf kiest voor een woning op een meer landelijk gelegen locatie. Dit blijkt uit het een TNS NIPO onderzoek in opdracht van ING.
18 jun 2015 Nieuws

Welvaartsverlies door verlaging loan-to-value

Nieuw onderzoek van Amsterdam School of Real Estate
Een verdere verlaging van de ‘loan-to-value’ (LTV) na 2018 zal vooral potentiële koopstarters hard treffen. Mede afhankelijk van de mate waarin de LTV - het maximale hypotheekbedrag ten opzichte van de waarde van het onderpand dat mag worden geleend - wordt verlaagd, zullen koopstarters een (groot) aantal jaren moeten sparen voordat ze tot de koopsector kunnen toetreden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), dat is gepubliceerd (zie download).
4 mei 2015 Nieuws

Limburgs initiatief voor koopstarters

Wonen Limburg gaat in Limburg de kansen van wooncoöperaties onderzoeken. Zij willen binnenkort een proef met een wooncoöperatie starten. Dit is dan voor een groepje starters die voor een hypotheek niet genoeg geld bij een bank kunnen lenen. Via een nieuwe constructie kan Wonen Limburg deze starters toch aan een koopwoning helpen.
23 okt 2014 Nieuws

Koper en starterslening, soms extra kosten voor verkoper

Maakt een koper gebruik van de starterslening? Dan zijn er mogelijk extra kosten voor de verkoper. Diverse gemeenten brengen kosten in rekening bij de verkoper.
16 apr 2014 Nieuws

Signalen uit de nieuwbouw: onderzoek onder bewoners nieuwe woningen

De crisis in de bouw heeft behalve op de woningproductie ook gevolgen gehad voor de samenstelling en keuzes van bewoners van nieuwbouwwoningen. Tegelijkertijd blijven andere patronen door de tijd heen constant, crisis of niet. Diverse resultaten uit de rapportage "Signalen uit de Nieuwbouw" op basis van het onderzoek Bewoners Nieuwe Woningen (BNW) zijn bekend gemaakt.
19 mrt 2014 Nieuws

Terugkoop Koopgarantwoningen ook in 2013 beperkt

Het aantal terugkopen van Koopgarantwoningen bleef in 2013 beperkt tot 4% van de Koopgarantvoorraad. In 2013 verkochten 155 woningcorporaties en 15 ontwikkelaars 3.500 woningen met Koopgarant. Het aanbod van Koopgarantwoningen door corporaties daalde, maar de vraag onder starters bleef.
Getoond 1 tot 10 van 30. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.