Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
7 aug 2018 Nieuws

Moet partner mee tekenen bij verkoop beleggingspand?

Een man heeft een pand verkocht. Het pand behoorde aan de man en vrouw gezamenlijk toe. De vrouw heeft niet mee getekend op het koopcontract en weigert haar toestemming voor de verkoop.
10 jul 2018 Nieuws

Kort geding erfenis woning

[eiser 1] , [eiser 2] en [gedaagde] zijn alle drie erfgenamen in de nalatenschap van hun op 28 februari 2018 overleden vader. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de woning zou worden verkocht, later heeft [gedaagde] de wens geuit dat zij de woning in eigendom wenst te verkrijgen samen met haar echtgenoot. [gedaagde] heeft daarom haar volmacht op het punt van verkoop van de woning ingetrokken.
29 jun 2018 Nieuws

Kamerbrief over het koopcontract bij de woningaankoop

Minister Ollongren informeerde de Tweede Kamer over een onderzoek naar voorbehouden in het koopcontract bij de woningaankoop. De aanleiding hiervoor zijn signalen dat consumenten in krappe woningmarktgebieden in toenemende mate afzien van voorbehouden van financiering en bouwkundige keuring in het koopcontract.
6 dec 2017 Nieuws

Terugvorderen waarborgsom bij tijdig beroep financieringsvoorbehoud

Rechtbank Overijssel heeft in een kort geding een uitspraak gedaan over de uitleg van een koopovereenkomst. De rechter stelt dat de koopovereenkomst onlosmakelijk samenhangt met de gebruikersovereenkomst.
29 jan 2014 Nieuws

Getekende koop- aannemingsovereenkomst december 2012, maar woning is in 2013 nog niet opgeleverd

Overgangsrecht; stel dat de aannemingsovereenkomst is gesloten vóór 31 december 2012. Maar de woning is op 31 december 2013 nog niet klaar en dus niet opgeleverd. Wat zijn de gevolgen?
17 jun 2013 Kennis

Schadeplichtig voor financiële schade na ontbinding koopovereenkomst

Gedaagden kopen woning aan in 2008, maar nemen niet af (financiering niet rond). Anno 2012 staat de woning nog steeds te koop. Eiseres vordert alle daarmee samenhangende schade (niet contractuele boete).
9 jan 2013 Kennis

Toelichting op de term 'onherroepelijke' koopovereenkomst

Staatssecretaris Weekers en minister Blok geven een toelichting op de overgangsregeling voor koopovereenkomsten die uiterlijk 31 december 2012 zijn getekend en waarbij de hypotheek dan nog 'niet' verplicht annuïtair afgelost hoeven te worden (behoudens voorwaarden NHG / geldverstrekker of gegeven advies).
9 jan 2013 Kennis

Uitbreiding omschrijving 'onherroepelijke koopvereenkomst'

De leden van de fractie van het CDA vragen of een voorbehoud van verkoop van de huidige woning door de koper valt onder de gebruikelijke clausules en ontbindende voorwaarden die geen belemmering vormen voor de kwalificatie “onherroepelijke schriftelijke overeenkomst” zoals van belang voor de toets of een lening valt onder het overgangsrecht.
9 jan 2013 Kennis

Echtscheidingsconvenant en onherroepelijke koopovereenkomst?

Een echtscheidingsconvenant kan voor het overgangsrecht worden aangemerkt als een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.