Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 feb 2019 Nieuws

Nieuwbouw, woningverbetering en vaststelling WOZ waarde

Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van de onroerende zaak. Het betreft een nieuw gebouwde hoekwoning met berging (hierna: de woning) uit het jaar 2016. De koopprijs vrij op naam bedroeg € 263.000. De woning is casco opgeleverd. In 2016 heeft de vloer- en wandafwerking plaatsgevonden, is een keuken geplaatst en de tuin aangelegd. De rechtbank heeft de WOZ waarde op €276.000 gesteld. Belastingplichtige is in hoger beroep gegaan.
15 jan 2019 Nieuws

Leidt parkeeroverlast bij school tot verlaging WOZ-waarde?

Rechtbank Amsterdam vindt dat van de parkeeroverlast die wordt veroorzaakt door de nabijheid van de school geen waardedrukkend effect uitgaat.
21 dec 2018 Nieuws

Betere rechtsbescherming met wetswijziging WOZ

Zorgen dat alle belanghebbenden volgens de Wet waardering onroerende zaken goede rechtsbescherming hebben. Dat is het doel van een wijziging van de Wet WOZ. De voorgestelde wetswijziging is van belang als er sprake is van tegengestelde belangen.
13 dec 2018 Nieuws

Vertrouwensonderzoek Waarderingskamer

De Waarderingskamer heeft een marktonderzoek laten uitvoeren naar het vertrouwen van woningeigenaren in de WOZ-uitvoering door gemeenten.
13 dec 2018 Nieuws

Vertrouwen in WOZ-waarden 2014

De Waarderingskamer heeft eerder een marktonderzoek uit laten voeren naar het vertrouwen van woningeigenaren in de WOZ-uitvoering door gemeenten. Uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten blijkt dat woningeigenaren de uitvoering van de WOZ iets hoger beoordelen dan in de voorgaande jaren (van 5,6 naar 5,9 op een tienpuntsschaal). Ook is het vertrouwen in de WOZ-uitvoering door gemeenten licht gestegen ten opzichte van 2011. Dit vertrouwen, uitgedrukt in de vertrouwensindex, is toegenomen van 15 naar 21.
6 dec 2018 Nieuws

Landelijke set taxatiewijzers WOZ 2018

De VNG heeft in samenwerking met gemeenten en taxatiebureaus taxatiewijzers opgesteld voor de waardering van bijzondere objecten voor de Wet WOZ naar waardepeildatum 1 januari 2018. De taxatiewijzers bieden informatie voor het systematisch opzetten en onderbouwen van de waardering op basis van kengetallen en vergelijkingsmateriaal.
27 nov 2018 Nieuws

Ligging spoorbaan van invloed op WOZ-waarde?

Een belastingplichtige heeft hoger beroep aangetekend bij het Gerechtshof vanwege de vaststelling van de WOZ-waarde van zijn woning. De woning is gelegen op ongeveer 40 meter van een spoorbaan.
12 nov 2018 Nieuws

Kamervragen over bericht 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'

Minister Ollongren heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'.
Ook geeft ze antwoord op Kamervragen over de gevolgen van de WOZ-waarde in het huurpuntenstelsel en de verhuurderheffing.
9 nov 2018 Nieuws

Transformatie van gebouwen levert ruim 7.500 woningen op

In 2017 zijn er 7.570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden. Het gaat in de meeste gevallen om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde. Dat blijkt uit onderzoek (zie download) van het CBS.
16 okt 2018 Nieuws

Kamervragen over de groei van bedrijven die namens belanghebbenden WOZ-bezwaren indienen

Minister Dekker heeft antwoorden gegeven op Kamervragen die gesteld zijn naar aanleiding van het bericht 'Opmars No Cure, No Pay bureaus bij WOZ-bezwaren'.
Getoond 1 tot 10 van 163. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.