Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
5 apr 2024 Nieuws

Wijziging Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ (internetconsultatie)

Met dit conceptwijzigingsbesluit wordt het toevoegen van twee grondslagen aan het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken voorbereid. Voor twee situaties wordt voor bestuursorganen toegang tot gegevens in de Landelijke Voorziening WOZ mogelijk gemaakt.
6 mrt 2024 Nieuws

Kamervragen over de Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Staatssecretaris Van Rij gaf antwoord op Kamervragen over het overgangsrecht in de Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm.
12 jan 2024 Nieuws

Gebruik van inpandige foto’s bij uitvoering Wet WOZ

Voor de WOZ-waardebepaling vragen gemeenten soms informatie aan inwoners over de inpandige situatie van hun woning. Een van de opties is om foto’s aan te leveren via een foto-app. Hierover ontstonden vragen in 2022. Inmiddels is er meer duidelijkheid.
4 dec 2023 Nieuws

Nnav 2e verslag Belastingplan 2024

Staatssecretaris Van Rij gaf antwoord op verdere vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024).
10 nov 2023 Nieuws

Digitaal procederen in alle belastingzaken binnenkort mogelijk

Burgers, organisaties en juridische professionals (zoals advocaten en belastingadviseurs) kunnen vanaf 4 december digitaal procederen in alle belastingzaken bij alle rechtbanken en gerechtshoven.
20 sep 2023 Nieuws

Wetsvoorstel Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

De Rechtspraak heeft in het jaarverslag over 2022 aandacht gevraagd voor de vastlopende belastingrechtspraak door grote hoeveelheden ‘no cure no pay’-zaken en de onder druk staande toegang tot de rechter. De hoge instroom van WOZ- en bpm-zaken leidt er bij de rechtspraak toe dat verdringing plaatsvindt en burgers en bedrijven in andere zaken, die vanuit maatschappelijk oogpunt van groter belang zijn, langer op een uitspraak moeten wachten.
1 sep 2023 Nieuws

Inhoud pakket Belastingplan 2024

staatssecretaris Marnix L.A. van Rij heeft in een Kamerbrief een opsomming gegeven van het pakket voor Belastingplan 2024. Veel van de wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van dit pakket zijn nauw verbonden met de begroting van het aansluitende begrotingsjaar en dienen naar het oordeel van het kabinet op 1 januari van het betreffende jaar in werking te treden.
11 aug 2023 Nieuws

Standpunt over waardering, overbedelingsschuld

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de waardering van de overbedelingsschuld van de langstlevende partner bij diens overlijden in het geval een woning onderdeel uitmaakte van de nalatenschap van de eerst overleden partner.
9 aug 2023 Nieuws

Standpunt over waardering woning met te hoge WOZ-beschikking

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de waardering van een woning ingeval de WOZ-waarde materieel bezien te hoog is vastgesteld, maar waarbij formeel geen vermindering van de WOZ-beschikking volgt.
17 jul 2023 Nieuws

Rechtbank wijkt af van lijn Hoge Raad

De bestuursrechter van de rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in drie WOZ-zaken waarin het gaat om de vraag of een overschrijding van de redelijke termijn voor het doen van uitspraak moet leiden tot het toekennen van immateriële schadevergoeding.
Getoond 1 tot 10 van 215. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.