Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
8 jun 2021 Nieuws

Woningmarkteffecten van de ondertunneling van een spoorlijn

De ondertunneling van het spoor in Delft heeft geleid tot grote, additionele, stijgingen in woningprijzen.CPB onderzoeksresultaten laten zien dat de prijselasticiteit om dichter bij het (ondertunnelde) spoor te wonen ongeveer 5 procentpunt lager zou zijn geweest als Delft de spoorlijn niet zou hebben ondertunneld.
8 jun 2021 Nieuws

Aandachtspunten voor personalisatie van premies en voorwaarden

De AFM komt met negen aandachtspunten voor de verzekeringssector voor het op een persoon toesnijden (personaliseren) van premies en voorwaarden op basis van gedrag en data.
4 jun 2021 Nieuws

Monitor AOW-leeftijdsverhoging

De AOW-leeftijd stijgt sinds 2013 stapsgewijs van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Hierdoor is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen. Ook is er een eerste stijging te zien in de arbeidsparticipatie van 66-jarigen. De AOW-leeftijd is over de tijd steeds belangrijker geworden als norm-leeftijd om met pensioen te gaan.
2 jun 2021 Nieuws

Eindrapportage rentederivaten AFM

In totaal hebben per 31 maart 2021 18.917 mkb-klanten een aanbod tot compensatie ontvangen van hun bank. Daarnaast zijn er 2.725 klanten die een brief van hun bank hebben ontvangen dat zij buiten het toepassingsbereik van het UHK vallen, bijvoorbeeld omdat zij als professioneel of deskundig kwalificeren. In totaal is door de banken ruim € 1,5 miljard aan compensatie aangeboden en, indien geaccepteerd, is het bedrag uitgekeerd. Klanten hebben reeds eerder een voorschot op de compensatie ontvangen.
26 mei 2021 Nieuws

Doorrekening drempelverlaging WIA

In een publicatie van CPB wordt inzicht gegeven in de structurele effecten van verlaging van de toetredingsdrempel tot de WIA van 35% arbeidsongeschiktheid naar 25% of 15%.
12 mei 2021 Nieuws

Verkenning Keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen

Eerder was aangekondigd dat het kabinet zal onderzoeken welke keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen op termijn kunnen worden toegevoegd, naast het bedrag ineens op pensioendatum. Dit onderzoeksrapport is inmiddels gepubliceerd.
30 apr 2021 Nieuws

Drijfveren en ervaren barrières bij woningeigenaren

Het SCP onderzocht de verduurzamingsintenties van woningeigenaren en hun concrete acties om woningen te isoleren en zonnepanelen aan te schaffen. Inmiddels heeft ongeveer een kwart van de woningeigenaren stappen gezet om de woning te verduurzamen.
26 apr 2021 Nieuws

Discriminatie op de woningmarkt landelijk groot probleem

Makelaars en bemiddelaars werken vaak mee aan het verzoek om bepaalde groepen uit te sluiten voor een huurwoning. Dit blijkt uit het eerste landelijk onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt.
23 apr 2021 Nieuws

Starters koopwoning beter af dan huurders

De aanschaf van een eigen woning is financieel vaak zeer aantrekkelijk voor starters. De woonkosten voor koopstarters zijn sinds 2008 systematisch gedaald. Opmerkelijk genoeg geldt dit ook voor de periode 2015-2020 met een sterke stijging van de huizenprijzen. Dat stelt EIB in haar onderzoeksrapport.
22 apr 2021 Nieuws

Meer Nederlanders verduurzamen hun woning tijdens lockdown

Tijdens de lockdown hebben veel Nederlanders hun huis verduurzaamd. Veel huiseigenaren ervaren sinds de uitbraak van het coronavirus dat zij meer tijd thuis doorbrengen.
Getoond 1 tot 10 van 704. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.