Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
27 nov 2020 Nieuws

Waardering van de buitenruimte

Het rapport bevat een analyse naar aanleiding van een motie waarin werd verzocht om onderzoek te doen naar de tevredenheid met de buitenruimte en in bredere zin de kwaliteit van de directe leefomgeving.
25 nov 2020 Nieuws

Het (uniform) toedelen van beleggingsresultaten naar bereikbaar pensioen

De Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord meldt dat “als kern van het nieuwe pensioencontract wordt aangesloten bij het idee dat een positief of negatief rendement (of andere schokken) in een ideale situatie voor alle fondsdeelnemers eenzelfde invloed heeft op het te verwachten pensioenresultaat.
23 nov 2020 Nieuws

Leeftijdsdiscriminatie op de Arbeidsmarkt in de Wervings- en Selectiefase

Een verkenning van verboden leeftijd-gerelateerd taalgebruik in vacatureteksten.
5 nov 2020 Nieuws

Onderzoek triage (complexe) scheidingsproblematiek

Men wil zoveel mogelijk de schade bij kinderen beperken als gevolg van de scheiding van hun ouders. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het van belang om mogelijke problemen bij een scheiding zo vroeg mogelijk te signaleren.
3 nov 2020 Nieuws

Evaluatie Schadefonds geweldsmisdrijven

De vraagstelling die in het onderzoek centraal heeft gestaan, is in hoeverre het Schadefonds in de evaluatieperiode zijn (wettelijke) taken doelmatig en doeltreffend heeft uitgevoerd en in hoeverre de door de wetgever geregelde zelfstandigheid van het Schadefonds in de praktijk functioneel is.
2 nov 2020 Nieuws

Woonwensen en woongedrag van ouderen

Tot hoge leeftijd zelfstandig wonen wordt de norm. Om dit te faciliteren is inzicht in woonbehoeftes van senioren nodig. Een Netspar onderzoek brengt met (big) data in kaart hoe Nederlandse senioren woonkeuzes maken en welke waarde ze toekennen aan verschillende eigenschappen van woning en locatie.
30 okt 2020 Nieuws

Onderzoeksrapport vergelijkingskaart vs dienstverleningsdocument

Minister Hoekstra heeft de Tweede Kamer een overzicht van maatregelen ten behoeve van de financiële weerbaarheid van huishoudens toegezonden.
28 okt 2020 Nieuws

Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening

De huidige wettelijke bescherming van kleinzakelijke klanten in de Wet op het financieel toezicht (Wft) verschilt per financieel product en type klant. In de Europese regelgeving en de Wft zijn geen regels opgenomen voor het aanbieden van krediet aan zakelijke klanten. Dit is anders als een zzp-er zakelijk een krediet afsluit, maar voor consumptieve doeleinden. In dit geval wordt de zzp-er namelijk als consument aangemerkt en gelden de regels voor het aanbieden van krediet in de Wft en houdt de AFM toezicht op de aanbieder.
28 okt 2020 Nieuws

Evaluatie Kifid 2020

Er is een eindonderzoek naar de onafhankelijkheid, transparantie, consumentenbelang en de kosten en doelmatigheid van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) gepubliceerd.
23 okt 2020 Nieuws

Meest gemelde beroepsziekten

De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers.
Getoond 1 tot 10 van 671. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.