Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
9 apr 2021 Nieuws

Verkenning naar non-bancaire mkb-financiering

Het midden- en kleinbedrijf is steeds vaker aangewezen op alternatieve financieringsvormen zoals factoring en equipment lease. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bracht deze snelgroeiende markt verder in kaart en ziet met name risico’s voor kleine ondernemers.
7 apr 2021 Nieuws

Kamervragen aanscherpen kredietverstrekking

Minister Hoekstra gaf antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Banken draaien duimschroeven mkb’er strakker aan in tweede lockdown’.
24 feb 2021 Nieuws

Financieringsmonitor 2021

In deze editie van de Financieringsmonitor is ook stilgestaan bij de gevolgen van corona voor bedrijven en in het bijzonder voor de externe financiering van bedrijven.
28 okt 2020 Nieuws

Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening

De huidige wettelijke bescherming van kleinzakelijke klanten in de Wet op het financieel toezicht (Wft) verschilt per financieel product en type klant. In de Europese regelgeving en de Wft zijn geen regels opgenomen voor het aanbieden van krediet aan zakelijke klanten. Dit is anders als een zzp-er zakelijk een krediet afsluit, maar voor consumptieve doeleinden. In dit geval wordt de zzp-er namelijk als consument aangemerkt en gelden de regels voor het aanbieden van krediet in de Wft en houdt de AFM toezicht op de aanbieder.
24 mei 2016 Nieuws

Protocol transparantie kredietverlening

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer het protocol toegezonden waarin wordt vastgelegd welke rechten spaarders hebben om inzicht te krijgen in de manier waarop het spaargeld bij hun bank is belegd. Het protocol is door de Nederlandse Vereniging van Banken en haar leden opgesteld.
14 jul 2014 Nieuws

ECB wil kredietverlening eurozone stimuleren met nieuw leenprogramma.

De Europese Centrale Bank zet zware middelen in om de kredietverlening binnen de eurozone op gang te brengen en in het verlengde daarvan de lage inflatie van een half procent op een niveau van net onder twee procent krijgen. Dit wil de ECB bereiken met zogenaamde targeted longer-term refinancing operations (tltro's), ofwel gerichte langerlopende herfinancieringstransacties. Deze niet-standaard monetaire beleidsmaatregel is zo ontworpen dat banken worden gestimuleerd om hun kredietverlening aan bedrijven en consumenten uit te breiden.
24 apr 2014 Nieuws

Kredietverlening en bancair kapitaal

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de Tweede Kamer de studie “Kredietverlening en bancair kapitaal” van De Nederlandsche Bank toegezonden (zie download). De studie gaat in op de vraag hoe de aangescherpte eisen aan de bankensector kunnen worden verwezenlijkt en welke gevolgen dit kan hebben voor de kredietverlening.
13 feb 2014 Nieuws

Markt voor flitskrediet verder opgedroogd

Volgens de AFM is het aantal aanbieders van flitskrediet de afgelopen jaren sterk afgenomen. Er is op dit moment nog steeds een klein aantal aanbieders actief. Consumenten doen er daarom nog steeds goed aan om goed naar de kosten te kijken als ze overwegen een flitskrediet af te sluiten.
29 jan 2014 Nieuws

MKB-fonds Nederlandse verzekeraars van start met 30 miljoen euro

Verzekeraars maken een begin met de kredietverstrekking aan veelbelovende ondernemers in het klein-MKB. Een groep van negen verzekeraars steekt – gecoördineerd door het Verbond van Verzekeraars – 30 miljoen euro in Qredits, een onafhankelijke en private kredietverstrekker die (startende) ondernemers helpt met advies en financiering. Het Verbond is zeer verheugd dat met deze eerste, concrete bijdrage de financieringsnood van ondernemers met innovatieve plannen wordt verzacht.
3 jul 2013 Nieuws

Leningen en rekening-courant via aanbieder niet verboden, wel mogelijk sturingsrisico

Adviseurs en bemiddelaars mogen leningen krijgen van aanbieders. Ook mogen er rekening-courantverhoudingen zijn tussen beide partijen. Wel is het de vraag in hoeverre deze leningen en rekening-courantverhoudingen de onafhankelijkheid van deze groep financiële dienstverleners beïnvloeden. Ze kunnen daarmee afbreuk doen aan de bedoeling van het provisieverbod, stelt de AFM.
Getoond 1 tot 10 van 17. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.