Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
29 okt 2019 Nieuws

Kifid vraagt geldverstrekker om coulante houding na 'fraude' Consument

De Bank heeft het onderpand geveild omdat het verhuurd werd. Consumenten nemen de Bank het moment kwalijk waarop de geldlening werd opgezegd door de Bank. De Commissie is van oordeel dat de Bank daarvoor een ruime termijn heeft gegeven. Van de Bank kon in redelijkheid niet worden verwacht dat zij nog langer zou wachten.
19 mrt 2018 Nieuws

Daling verkochte woningen

In februari 2018 registreerde het Kadaster 16.094 verkochte woningen. Dit is een daling van 9,1% ten opzichte van februari 2017 (17.708). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2018, is er sprake van een stijging van 0,4%. Het Kadaster registreerde toen 16.035 verkochte woningen.
16 aug 2017 Nieuws

Geen BKR-toets, geen kwijtschelding restschuld

Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Stichting WEW is niet tegenover de bank als borg opgetreden, omdat de bank bij het verstrekken van de geldlening geen BKR-toets heeft uitgevoerd.
23 nov 2016 Nieuws

Raad van State: geen kwijtschelding van de aan de geldverstrekker uitbetaalde verliesdeclaratie

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in hoger beroep een voormalige huiseigenaar in het ongelijk gesteld.

De Stichting WEW had zich op het standpunt gesteld dat het aangaan van dubbele woonlasten door te emigreren naar het buitenland terwijl de woning nog niet was verkocht, de oorzaak van het verlies is. Dat verlies dient voor rekening van appellanten (voormalige huiseigenaren) te blijven, omdat zij de keuze hebben gemaakt om te emigreren en daarbij het risico hebben genomen dat de woning met verlies zou worden verkocht.
5 jul 2016 Nieuws

Kifid: Wijs consument nadrukkelijk op opschortende voorwaarden NHG

Consument was bij het aangaan van de hypothecaire lening niet geïnformeerd over de opschortende voorwaarde van de NHG-garantie. Zolang de opschortende voorwaarde nog gold kon zij op de NHG-garantie geen beroep doen. De Bank is daarmee destijds tekortgeschoten in haar informatieplicht.
30 okt 2015 Nieuws

Verkoop nieuwbouw en eigenwoningreserve

Een relatie van ons heeft nieuwbouw gekocht. De oude woning is nog niet verkocht. Uit eigen middelen heeft relatie een deel van de koopsom van de nieuwbouw voldaan. Wegens een reorganisatie is relatie werkloos geworden en heeft hij de nieuwbouwwoning verkocht en is in de oude woning gebleven. Hij heeft de nieuwbouwwoning met verlies moeten verkopen, maar heeft toch nog na aflossing van de hypotheek voor de nieuwbouw een deel van zijn eigen inbreng teruggekregen. Is er fiscaal nog iets te winnen met dit 'papieren' verkoopverlies?
29 sep 2015 Nieuws

Gemeente Druten eerste aanbieder gemeentelijke restschuldlening

De gemeente Druten wil huishoudens helpen die een nieuw huis willen kopen maar dat niet kunnen omdat hun huidige woning ‘onder water staat’. Vanaf 1 oktober 2015 verstrekt de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de zogenaamde Restschuldlening. De Restschuldlening bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 30.000. De maximale koopsom van de nieuw aan te kopen woning bedraagt € 250.000 (inclusief meerwerk).
13 jul 2015 Nieuws

NHG: ruim duizend claims tweede kwartaal 2015

Volgens voorlopige cijfers van Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) hebben in het tweede kwartaal van 2015 in totaal 30.700 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
10 jul 2015 Nieuws

NVM: huizenprijzen stijgen gestaag

De woningmarkt heeft na een goed eerste kwartaal een uitstekend tweede kwartaal gekend. Bij de NVM aangesloten makelaars verkochten 37.145 woningen. De laatste keer dat dat voorkwam in een kwartaal was in 2007, op de top van de markt dus.
4 apr 2014 Nieuws

Update ontwikkelingen restschulden

In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Blok over de ontwikkelingen met betrekking tot restschulden bij de banken.
Getoond 1 tot 10 van 26. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.