Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
3 jun 2022 Nieuws

Algemene nabestaandenwet: Op weg naar de arbeidsmarkt

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) biedt financiële ondersteuning na het overlijden van een partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert deze wet uit. De Anw-uitkering eindigt wanneer het jongste kind 18 jaar wordt, tenzij de Anw-gerechtigde meer dan 45% arbeidsongeschikt is. Dan eindigt de uitkering wanneer de gerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.
21 jun 2021 Nieuws

Nieuwe AOW-bedragen vanaf juli 2021

Op 1 juli 2021 veranderen de bedragen voor de AOW. Zie link voor ANW bedragen.
5 okt 2020 Nieuws

Netspar paper: Financiële gevolgen van verweduwing

De noodzaak van een publieke nabestaandenuitkering staat ter discussie doordat steeds meer vrouwen werken en omdat er meer mogelijkheden zijn om een verzekering tegen inkomensverlies af te sluiten. In dit onderzoek staat de inkomensterugval bij verweduwing voor verschillende groepen centraal.
14 aug 2020 Nieuws

Anw-hiaatverzekering en oversluiting

In deze zaak (hoger beroep) gaat het om de vraag of DDD gehouden is dekking te verlenen onder een Anw-hiaat verzekering, die ten behoeve van de inmiddels overleden werknemer [werknemer] was gesloten door zijn werkgever. De tussen de werkgever en de verzekeraar gesloten uitvoeringsovereenkomst is geëindigd nadat [werknemer] ziek was geworden, maar voor zijn overlijden.
25 nov 2019 Nieuws

Kamervragen over 'ANW-Hiaatverzekeringen'

Minister Koolmees heeft gereageerd op Kamervragen over 'de uitzending van Radar over ANW-Hiaatverzekeringen'.
19 feb 2018 Nieuws

Anw-compensatieregeling ABP

Het ABP heeft de Anw-compensatieregeling verlengd tot 1 mei 2018. Een Kamervraag was of de Anw-compensatieregeling een risicoverzekering is, en of het ABP deze eenzijdig mag opzeggen.
10 jan 2018 Nieuws

Kamervragen over vervallen ANW-compensatie bij het ABP

Minister Ollongren heeft Kamervragen over het vervallen van de ANW-compensatieregeling bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds beantwoord.
28 aug 2017 Nieuws

Rapport Experiment inlichtingenplicht Algemene nabestaandenwet (Anw)

De SVB heeft in samenwerking met SZW een experiment uitgevoerd om te bezien wat het effect is van een persoonlijke en vriendelijke herinneringsbrief waarin nabestaanden gevraagd worden om na te gaan hoe hun leefsituatie zich verhoudt tot de wettelijke regels.
22 jun 2017 Nieuws

AOW en Anw-bedragen vanaf 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 wijzigen de bedragen van de AOW en Anw.
22 dec 2016 Nieuws

Nieuwe AOW- en Anw bedragen per 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 veranderen de bedragen van de AOW en Anw. De SVB heeft de nieuwe cijfers op een rij gezet.
Getoond 1 tot 10 van 26. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.