Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
17 okt 2018 Nieuws

Derde nota van wijziging mbt de wijzigingswet financiële markten 2018

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer de derde nota van wijziging mbt de wijzigingswet financiële markten 2018.
30 mei 2018 Nieuws

Switch zorgverzekeraar Nederlandse verdragsgerechtigden in de EU?

Mensen die niet in Nederland wonen of werken, en eventueel hun gezinsleden, kunnen geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten.
Om te voorkomen dat migrerende burgers met betrekking tot hun wettelijke ziektekostendekking tussen wal en schip vallen zijn er in de EU afspraken gemaakt over welke ziektekostenwetgeving van toepassing is op EU burgers. Deze afspraken zijn neergelegd in verordening (EG 883/04).
16 apr 2018 Nieuws

Betere bescherming bij pensioen van buitenlands fonds

Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren bij een multinational.
23 mrt 2018 Nieuws

Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen

De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bevat een opsomming van de toegelaten (binnenlandse en buitenlandse) aanbieders van pensioenen. ‘Toegelaten’ houdt in dat bij deze aanbieders pensioenovereenkomsten kunnen worden gesloten die ertoe leiden dat de daarop betrekking hebbende aanspraken en premies niet tot het loon behoren.
30 nov 2016 Nieuws

DNB: Nieuwe kredietaanbieders goed voor financiële stabiliteit

Het is gunstig voor de financiële stabiliteit dat nieuwe partijen zoals verzekeraars en pensioenfondsen zich melden op de hypotheekmarkten. Ze dragen bij aan een evenwichtiger financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn, en brengen meer diversiteit en concurrentie in het kredietaanbod. Deze verschuivingen brengen tegelijkertijd nieuwe risico’s met zich mee, die volgens het gepubliceerde DNB-rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ extra aandacht kunnen vereisen van toezichthouders en beleidsmakers.
8 okt 2015 Nieuws

CNUE lanceert website over Europees onroerend goed

De CNUE, het Europees samenwerkingsverband van notarissen, heeft een nieuwe website over onroerend goed gelanceerd. Op de nieuwe site kunnen burgers informatie vinden over de aanschaf van onroerend goed in de 22 lidstaten van de Europese Unie (EU).
4 mei 2015 Nieuws

Kamervragen beheer en uitvoering van pensioenvermogens in het buitenland

Bij de beantwoording van de vragen gaat het om werkgevers die een Nederlandse pensioenregeling laten uitvoeren door een pensioenfonds uit een andere lidstaat en wordt ingegaan op pensioenregelingen die in Nederland door een pensioenfonds worden uitgevoerd maar waarbij taken zoals het vermogensbeheer worden uitbesteed naar een andere lidstaat. De lagere kosten van een sponsorgarantie spelen ook een rol.
25 feb 2014 Nieuws

Nieuwe aanbieder op hypotheekmarkt

Venn, een Britse investeringsmaatschappij gaat in Nederland optreden als nieuwe geldverstrekker voor hypotheken. Venn is geen bank en wil de hypotheken financieren door ze te bundelen en door te verkopen aan andere beleggers, meldt het FD.
19 apr 2013 Nieuws

Verzekeraars willen actievere rol op hypotheekmarkt

Verzekeraars willen graag een actievere rol spelen op de hypotheekmarkt en daarmee de Nederlandse economie stimuleren en de problemen op de woningmarkt helpen verlichten. Dat benadrukt het Verbond nog maar eens naar aanleiding van een studie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
18 apr 2013 Nieuws

Strenge bankeisen leidt tot hoge(re) hypotheekrente volgens ACM

De strengere eisen om banken crisisbestendiger te maken leiden sinds de kredietcrisis tot hogere winstmarges op hypotheken. Banken geven aan dat zij gedwongen zijn de winstmarges op nieuwe hypotheken flink te laten oplopen om op die manier hun balansen te versterken. Dit schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zie 2 rapporten van de ACM: 'De invloed van Basel III op de hypotheekmarges' en 'Concurrentie op de hypotheekmarkt'.
Getoond 1 tot 10 van 12. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.