Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
13 feb 2018 Nieuws

Terugbetalen bemiddelingskosten huurder

De kantonrechter van de rechtbank beslist dat een bemiddelaar van huurwoningen aan een huurder de bemiddelingskosten moet terugbetalen. De prijs voor de bemiddeling was opgenomen in algemene voorwaarden, maar niet duidelijk was waarvoor de huurder precies moest betalen.
16 nov 2017 Nieuws

Middeninkomens hebben speelruimte op woningmarkt nodig

Vrijesectorhuurwoningen zijn voor veel huishoudens met een middeninkomen niet betaalbaar. Dit geldt met name voor de huishoudens met een lager middeninkomen die op basis van hun inkomen vaak net niet meer in de sociale huursector terecht kunnen. Zij kunnen daardoor tussen wal en schip raken. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie ‘Middeninkomens op de woningmarkt. Ruimte op een krap speelveld’.
14 feb 2017 Nieuws

Middeninkomens op de woningmarkt

Een belangrijke oorzaak van de geringe omvang van het middensegment in Nederland is de (impliciete) subsidiering van zowel de koopwoningen als de gereguleerde huurwoningen. Het middensegment wordt niet gesubsidieerd. Hierdoor wordt de woningmarkt verstoord. In een ASRE onderzoekspaper (update) wordt (ook) de verhouding tussen de koop- en de huursector beschreven.
24 jan 2017 Nieuws

Beleidswijziging nodig om tekort huurwoningen te verminderen

Lange wachtlijsten en hoge huurprijzen: de spanningen op de huurwoningmarkt nemen steeds verder toe. Hoewel het vergroten van het aanbod van huurwoningen in het middensegment breed gezien wordt als de oplossing voor deze spanningen, zijn de gebruikelijke voorstellen zoals enkel meer nieuwbouw of overdracht van sociale huurwoningen aan beleggers onvoldoende. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) presenteert in de beleidsstudie ‘Perspectieven voor het middensegment van de woningmarkt’ 4 denkrichtingen, die ook in heel verschillende regionale woningmarkten aan het oplossen van tekorten kunnen bijdragen.
23 mei 2016 Nieuws

Kansrijk Woonbeleid

PBL en CPB hebben maatregelen doorgerekend op het gebied van de huur- en huurprijsregulering, het domein van de woningcorporaties, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en het eigenwoningforfait. Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren.
16 jun 2015 Nieuws

Krap bij kas in een betaalbare huurwoning

Steeds meer huurders in de sociale huursector lopen het risico de maandelijkse huur niet te kunnen betalen. Dit ondanks de relatief lage huren en de huurtoeslag. Het leven is in vele opzichten (voeding, elektra, zorgpremies) duurder geworden terwijl de loonontwikkeling achterbleef. Hierdoor houden huurders steeds minder geld over om te wonen.
28 okt 2014 Nieuws

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Internetconsultatie)

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Het wetsvoorstel maakt het voor verhuurder en huurder mogelijk om in het kader van het energiezuinig maken van de woning een energieprestatievergoeding aan de verhuurder overeen te komen voor een gegarandeerde energieprestatie van de woning en die gebaseerd is op de energieprestatie van die woning.
15 okt 2014 Nieuws

Rapportage Staat van de Woningmarkt 2014

Minister Blok biedt de Tweede Kamer diverse rapporten aan over de woningmarkt. Deze rapportage geeft aan de hand van zo recent mogelijke feiten en cijfers een beeld van de koopmarkt, huurmarkt en bouwsector. Omdat het hier de eerste jaarrapportage als zodanig betreft, zijn in veel gevallen feiten en cijfers opgenomen over meerdere jaren, en in sommige gevallen ook historische gegevens, zodat een zo volledig mogelijk beeld kan worden gegeven van de achtergronden van de huidige situatie op de woningmarkt.
22 jul 2013 Nieuws

Huurprijzen woningen vrije sector wederom stabiel

De huurprijzen in de vrije sector stegen in het tweede kwartaal van 2013 met een bescheiden 1,2% en bleven daarmee voor het vijftiende kwartaal op rij stabiel. Uit de kwartaalcijfers van Pararius.nl is een toekomstige stijging voor de vrije sector nog niet af te leiden.
4 jun 2013 Nieuws

Beantwoording Kamervragen over het Woononderzoek Nederland 2012

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het Algemeen Overleg van 6 juni 2013 over het Woononderzoek Nederland 2012. Ook wordt duidelijk gemaakt wat 'spikkelwijken' zijn.
Getoond 1 tot 10 van 14. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2017. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.