Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
29 nov 2018 Nieuws

AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen 2019

Eerder zijn de ‘Rekenregels vanaf 1 januari 2019’ gepubliceerd. In bijlage II.1 bij de rekenregels zijn de bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2019 opgenomen.
3 aug 2018 Nieuws

Vragen en antwoorden pensioen

De Belastingdienst heeft weer een paar vragen en antwoorden gepubliceerd. Deze keer vragen over het nabestaandenoverbruggingspensioen (NOP) en inbouw AOW-uitkering.
13 dec 2017 Nieuws

AOW franchises 2018

De Belastingdienst heeft in een overzicht de AOW franchises 2018 gepubliceerd. Zie ook download.
13 apr 2017 Nieuws

Wettelijke verankering gedragscode franchise

Er is een internetconsultatie geopend over een concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise beschikbaar.
4 jan 2017 Nieuws

Overzicht AOW-inbouwbedragen en AOW-franchises

De Belastingdienst heeft eerder de voorlopige bedragen bekend gemaakt. Nu zijn de definitieve bedragen en percentages gepubliceerd.

Tevens zijn de percentages / bedragen van voorgaande jaren in een overzicht weergegeven.
12 dec 2016 Nieuws

AOW-franchises 2017

De vanaf 1 januari 2017 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (vanaf 1 januari 2017 omgenummerd naar artikel 18a, zevende lid, Wet LB), de AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB zijn op basis van de nu bekende gegevens voorlopig vastgesteld. Voor alle bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.
5 jan 2016 Nieuws

Voorlopige AOW-franchises per 1 januari 2016

De vanaf 1 januari 2016 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB), de AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB zijn op basis van de nu bekende gegevens voorlopig vastgesteld. Voor alle bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.
21 nov 2014 Nieuws

AOW franchises 2015 (pensioenregelingen)

De Belastingdienst heeft een overzicht samengesteld van de AOW (inbouw) franchises voor 2015. Als download is een pdf beschikbaar (2 pagina's) met alle genoemde cijfers.
9 okt 2014 Nieuws

Herziening pensioenbesluit BLKB2014-0351

Dit besluit is een herziening van het besluit van 23 juni 2014, BLKB2014/0351M. Toegevoegd is een nieuwe, tijdelijke goedkeuring (zie onderdeel 2.6). Deze goedkeuring komt tegemoet aan problemen in de uitvoeringspraktijk bij de samenloop van een middelloon- en eindloonfranchise in één pensioenregeling.
4 feb 2014 Kennis

AOW inbouwbedragen en AOW-franchise

Overzicht AOW bedragen.
Getoond 1 tot 10 van 25. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.