Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
26 feb 2018 Nieuws

Wet waardeoverdracht klein pensioen

Dit (aangenomen) wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet en heeft tot doel een automatische waardeoverdracht mogelijk te maken van een opgebouwd klein pensioen naar iemands nieuwe pensioenuitvoerder. Zo kunnen kleine pensioenaanspraken gebundeld worden tot een pensioen van aanzienlijker omvang.
26 okt 2017 Nieuws

Update: Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Nadat eerder het "formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen" een update heeft ondergaan, is nu ook het "Informatieblad Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding" bijgewerkt.
15 sep 2017 Nieuws

Kamervragen ‘Minder pensioen door Belastingdienst’

Staatssecretaris Wiebes stuurde de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Elke maand honderden euro’s minder pensioen door Belastingdienst’.
31 aug 2017 Nieuws

Kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming.
27 jul 2017 Nieuws

Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9%. Dat meldt DNB.
21 jun 2017 Nieuws

CPB publicatie effecten naar nieuw pensioenstelsel

De voorgenomen overgang naar een nieuw pensioenstelsel zonder doorsneesystematiek is gunstig voor toekomstige deelnemers, maar ongunstig voor de meeste bestaande deelnemers. De doorsneesystematiek is ongunstig voor mensen die halverwege hun loopbaan zelfstandige worden en gaat niet goed samen met keuzevrijheid bij de inleg.
5 dec 2016 Nieuws

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

In verband met het invoeren van de Wet verbeterde premieregeling is in Vraag en Antwoord 15-007 de redelijke termijn voor het aankopen van een pensioenuitkering tijdelijk verlengd tot 1 juli 2017. Omdat de Wet verbeterde premieregeling geen betrekking heeft op stamrechtuitkeringen, geldt de tijdelijke verlenging van de redelijke termijn alleen voor een aan te kopen recht op een pensioenuitkering.
18 jul 2016 Nieuws

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

In een publicatie van het CPB worden mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsnee­systematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst geschetst. De doorsneesystematiek, waarin de premie en de opbouw van rechten (in % van het pensioengevend loon) voor alle deelnemers gelijk zijn, negeert het verschil in beleggingshorizon tussen inleg op jonge leeftijd en inleg op latere leeftijd. Dit leidt tot herverdeling, verstoring van de arbeidsmarkt en bemoeilijkt ruimere keuzevrijheid bij de inleg. Een overgang van de doorsneesystematiek naar degressieve opbouw leidt tot een hiaat in de pensioenopbouw van bestaande deelnemers, met name voor die rond middelbare leeftijd.
27 jun 2016 Nieuws

Europese richtlijn pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma gaat uitgebreid in op de Kamervragen over "de nieuwe Europese richtlijn pensioenen, IORP-2".
Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat van de triloogfase bevat geen gedelegeerde bevoegdheden, een beperkt detailniveau van de bepalingen op het gebied van pensioencommunicatie en governance en duidelijke spelregels voor grensoverschrijdende activiteiten met duidelijke bevoegdheden voor DNB als toezichthouder.
16 mrt 2016 Nieuws

Overleg pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft het verslag van het schriftelijk overleg over pensioen in eigen beheer naar de Tweede Kamer gezonden. Het streven is om per 1 januari 2017 een fiscaal vriendelijke oplossing te bieden voor het opheffen van pensioenaanspraken in eigen beheer. Hieronder een aantal citaten uit het verslag.
Getoond 1 tot 10 van 33. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.