Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
12 dec 2019 Nieuws

Pensioenpremie en aangifte inkomstenbelasting

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft een antwoord toegevoegd. Het gaat over de behandeling van door werknemers aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie in de aangifte inkomstenbelasting.
6 mrt 2019 Nieuws

ASRE paper, pensioenpremies aanwenden voor aflossing hypotheek

Uit een onderzoek van de ASRE blijkt dat het inzetten van pensioenpremies voor het extra aflossen van de hypotheek per saldo voor huishoudens geen aantrekkelijke optie is.
28 nov 2016 Nieuws

Welvaartswinst van risicodeling en renteafdekking bij pensioen

Pensioencontracten met een collectief vermogen genereren meer welvaart dan contracten met een individueel vermogen, doordat ze resulteren in een hoger of stabieler pensioen. Pensioencontracten met een collectief vermogen en een open spreidingsmechanisme voor schokken delen risico en rendement met toekomstige opbouw. Dat meldt CBP in haar publicatie.
15 sep 2016 Nieuws

Besluit in verband met Wet verbeterde premieregeling

In het eerder gepubliceerde ontwerpbesluit 'Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling' zijn enkele wijzigingen aangebracht. In een Kamerbrief geeft staatssecretaris Klijnsma de diverse wijzigen weer.
18 jul 2016 Nieuws

Afschaffing doorsneesystematiek: mogelijke transitiepaden

In een publicatie van het CPB worden mogelijke transitiepaden voor afschaffing van de doorsnee­systematiek binnen de huidige uitkeringsovereenkomst geschetst. De doorsneesystematiek, waarin de premie en de opbouw van rechten (in % van het pensioengevend loon) voor alle deelnemers gelijk zijn, negeert het verschil in beleggingshorizon tussen inleg op jonge leeftijd en inleg op latere leeftijd. Dit leidt tot herverdeling, verstoring van de arbeidsmarkt en bemoeilijkt ruimere keuzevrijheid bij de inleg. Een overgang van de doorsneesystematiek naar degressieve opbouw leidt tot een hiaat in de pensioenopbouw van bestaande deelnemers, met name voor die rond middelbare leeftijd.
27 nov 2015 Nieuws

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (incl. Memorie van Toelichting)

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft bij de Tweede Kamer het Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering) ingediend.
22 okt 2015 Nieuws

Pensioenpremies gebruiken voor aflossing hypotheek?

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, gaat het voorstel van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) over het inzetten van pensioenpremies voor het aflossen van hypotheekschulden nader bestuderen.
18 mrt 2014 Nieuws

CPB: Voorzichtig economisch herstel

In het Centraal Economisch Plan 2014 (zie download) geeft het CPB in detail toelichting op de actuele ontwikkelingen van de Nederlandse economie, ook in internationaal perspectief.
25 jul 2013 Nieuws

Werkgevers draaien op voor hogere pensioenkosten.

Volgens de werkgeversvereniging AWVN betalen de werkgevers het grootste deel van de stijging van de pensioenkosten. Het deel van de totale pensioenpremie dat door werkgevers wordt betaald, is het afgelopen jaar gestegen van 60 procent naar 62 procent. De werkgeversbijdrage steeg van 14,7 procent naar 16 procent van het ‘pensioenloon’. Werknemers betalen met 9,19 procent iets meer dan de 8,87 procent van vorig jaar.
21 nov 2012 Nieuws

Pensioenfondsen weigeren premies te verlagen

Pensioenfondsen willen niet meewerken aan het plan van het kabinet-Rutte II om met lagere pensioenpremies geld vrij te maken voor het aanjagen van de economie, schrijft het NRC.
Getoond 1 tot 10 van 57. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.