Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
5 dec 2016 Nieuws

Pensioenknip half jaar langer mogelijk

Mensen met een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een half jaar verlengd.
24 okt 2016 Nieuws

Tijdelijke verlenging redelijke termijn voor de aankoop van een pensioenuitkering

Bij expiratie van een pensioenpolis waarbij de hoogte van de pensioenuitkering niet reeds van tevoren vaststaat, moet binnen een redelijke termijn een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. In geval van bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van de genoemde termijnen.
8 aug 2016 Nieuws

Invulling voorwaarden herkansing variabele pensioenuitkering

Staatssecretaris Klijnsma heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de invulling van de voorwaarden waaronder de herkansing voor de variabele pensioenuitkering zal plaatsvinden.
25 mrt 2016 Nieuws

Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden voor ‘herkansing’ variabele premie-uitkering

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft overleg gehad met het Verbond van Verzekeraars over een mogelijk alternatief voor de mensen die in de periode 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een pensioen hebben ingekocht en toen geen gebruik hebben kunnen maken van de pensioenknip.
20 jan 2016 Nieuws

Kamervragen over de pensioenknip

Staatssecretaris J. Klijnsma heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op de Kamervragen over "het oneigenlijk gebruik van de pensioenknip".
27 nov 2015 Nieuws

Verzekeraars positief over keuzevrijheid na pensioenknip

Verzekeraars zijn positief over het voorstel om deelnemers die vanaf juli 2015 gebruik maken van de zogeheten ‘pensioenknip’ bij het tweede aankoopmoment opnieuw keuzevrijheid tussen pensioenaanbieders te bieden. Dit geeft deelnemers te zijner tijd de mogelijkheid het meest passende aanbod in variabele uitkeringen van dat moment te kiezen. Dat laat het Verbond van Verzekeraars weten naar aanleiding van vragen van de VVD hierover aan de staatssecretaris.
27 nov 2015 Nieuws

Onderzoeksrapport “Optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase pensioen"

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën heeft een inventariserend onderzoek plaatsgevonden waarbij partijen uit de pensioen- en verzekeringssector in staat zijn gesteld om met voorstellen te komen voor een andere vormgeving van de inrichting van en de overgang naar de uitkeringsfase bij premie- en kapitaalovereenkomsten. Het doel van deze inventarisatie is te komen tot een betere pensioenuitkomst voor de deelnemer.
27 nov 2015 Nieuws

Kamerbrief over pensioenknip

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft de Tweede Kamer een brief over de 'pensioenknip' toegezonden. Zij informeert de Kamer onder andere over de rol van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het toezicht op de pensioenknip.
27 nov 2015 Nieuws

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (incl. Memorie van Toelichting)

Staatssecretaris Klijnsma (SZW) heeft bij de Tweede Kamer het Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering) ingediend.
14 jul 2015 Nieuws

Dekkinsgraden pensioenfondsen niet te hoog en DNB besluit UFR

Staatssecretaris J. Klijnsma stelt naar aanleiding van Kamervragen dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen niet te hoog zijn op grond van het Financieel Toetsingskader. In een besluit van DNB wordt per 15 juli de voorgestelde Ultimate Forward Rate (UFR) methode ingevoerd.
Getoond 1 tot 10 van 20. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.