Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
9 feb 2024 Nieuws

FSC over leennormen hypotheken

FSC-leden constateren dat de woningmarkt sinds de financiële crisis minder procyclisch is geworden. De genomen maatregelen ten aanzien van leennormen hebben eraan bijgedragen dat de woningmarkt een minder sterk procyclisch effect op de Nederlandse economie heeft. Zo is de consumptie van huishoudens stabieler geworden en hangt deze minder sterk samen met huizenprijsontwikkelingen en het inkomen. Het FSC stelt dat meer regelgeving de huizenmarkt niet per definitie stabieler maakt en dat er goed gekeken moet worden of regelgeving het gewenste effect heeft.
28 nov 2023 Nieuws

Kladbloktoets 2024

Vanwege de aanpassingen 'V&N januari 2024 NHG' is het rekenmodel bijgewerkt.
Rekenmodel hypotheek bij eigen BV.jpg
13 okt 2023 Kennis

Rekenmodel hypotheek bij eigen BV

Kennisdocument: Beschikbaar vanaf Basic abonnement
Een DGA kan een hypotheek afsluiten bij zijn/haar eigen BV. In een rekenmodel (aflossingsvrij / annuïteitenhypotheek) wordt een vergelijking gemaakt tussen lenen bij de bank en lenen bij de (eigen) BV. Doordat spaargeld van een BV laagrentend is en de hypotheekrente veelal hoger is, kan de BV rendement maken op het vermogen. Het (extra) rendement kan vervolgens via dividend worden uitgekeerd aan de DGA.
27 sep 2023 Nieuws

Verhoging leennormen helpt koopstarters niet

Aangescherpte leennormen op hypotheken maken een huis kopen lastiger. Doordat starters minder kunnen lenen kunnen potentiële verhuurders makkelijker huizen kopen. Toch heeft het verhogen van de leennomen naar verwachting weinig zin om de positie van koopstarters verbeteren. Dat veroorzaakt namelijk weer hogere prijzen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.
20 jul 2022 Nieuws

Verhuisfaciliteit hypotheek niet vanzelfsprekend

De consument klaagt bij Kifid dat de bank discrimineert op basis van leeftijd omdat het voor hem en zijn partner met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet meer mogelijk is om eenzelfde hypothecaire geldlening bij de bank af te sluiten of mee te nemen op basis van de zogeheten verhuisfaciliteit. De bank heeft nooit vermeld dat zij vanaf pensioengerechtigde leeftijd niet meer uitgaat van inkomen uit werk en ook niet uitgaat van inkomen uit vermogen.
28 feb 2022 Nieuws

Kamervragen over woningbouwopgave en bevorderen van betaalbaarheid

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over onder meer de woningbouwopgave en het bevorderen van betaalbaarheid.
5 nov 2021 Nieuws

Type verblijfsvergunning

Een aanvraag voor een energiebespaarlening direct afwijzen vanwege het type verblijfsvergunning is onzorgvuldig. Een geldverstrekker mag een eigen acceptatiebeleid voeren om overkreditering te voorkomen en verhaalrisico voor haarzelf te beperken. Het middel dat de geldverstrekker hiervoor inzet moet wel passend en noodzakelijk zijn.
29 okt 2021 Nieuws

Kamerbrief hypotheeknormen 2022

Minister Ollongren informeerde de Tweede Kamer over de jaarlijkse actualisering van de leennormen voor hypothecair krediet. Ook gaat de minister in op een eerdere motie over de effecten van een verdere verlaging van de wegingsfactor voor studieschulden.
27 mei 2021 Nieuws

Kamer in gesprek met AFM over risico’s financiële stelsel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt op 2 juni deel aan het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Ook De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau nemen deel.
10 feb 2021 Nieuws

Tijdelijke verzwaring leennormen

Per 1 januari tot 1 april 2021 is een tijdelijke verzwaring van de leennormen van kracht om daarmee de periode tot invoering van de daadwerkelijke leennormen te overbruggen.
Getoond 1 tot 10 van 30. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.