Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 jun 2021 Nieuws

Toetsrente Q3-2021

De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2021 vastgesteld op 5%.
10 jun 2021 Nieuws

Beleggen en social media

Dynamiek op social media kan leiden tot flinke koersschommelingen van financiële instrumenten. In een Market Watch gaat de AFM in op de risico’s van beleggingsbeslissingen die gemaakt worden door beïnvloeding via social media en welke vragen je jezelf moet stellen voordat je beslist tot een belegging.
8 jun 2021 Nieuws

Aandachtspunten voor personalisatie van premies en voorwaarden

De AFM komt met negen aandachtspunten voor de verzekeringssector voor het op een persoon toesnijden (personaliseren) van premies en voorwaarden op basis van gedrag en data.
7 jun 2021 Nieuws

Conceptregeling implementatie en uitvoering crowdfunding (internetconsultatie)

De conceptregeling voorziet in hoofdzaak in enkele vrijstellingen om aan de richtlijn te voldoen en een goede werking van de verordening te borgen.
4 jun 2021 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2021

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2021 vast. Hieronder is eerst de systematiek van de verdeling van de kosten van het toezicht op de financiële sector uitgelegd. Daarna is ingegaan op de verschillen in de kostenverdeling met de regeling voor het kalenderjaar 2020.
2 jun 2021 Nieuws

Eindrapportage rentederivaten AFM

In totaal hebben per 31 maart 2021 18.917 mkb-klanten een aanbod tot compensatie ontvangen van hun bank. Daarnaast zijn er 2.725 klanten die een brief van hun bank hebben ontvangen dat zij buiten het toepassingsbereik van het UHK vallen, bijvoorbeeld omdat zij als professioneel of deskundig kwalificeren. In totaal is door de banken ruim € 1,5 miljard aan compensatie aangeboden en, indien geaccepteerd, is het bedrag uitgekeerd. Klanten hebben reeds eerder een voorschot op de compensatie ontvangen.
1 jun 2021 Nieuws

Niet-geldelijke beloning

Het is niet altijd duidelijk wanneer een bepaalde activiteit kan worden aangemerkt als een niet-geldelijke beloning. Aan de hand van een aantal vragen en antwoorden heeft de AFM getracht te schetsen wat wordt beschouwd als niet-geldelijke beloning en wanneer het wel en niet toegestaan is.
27 mei 2021 Nieuws

Kamer in gesprek met AFM over risico’s financiële stelsel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) neemt op 2 juni deel aan het jaarlijkse rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel. Ook De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau nemen deel.
22 apr 2021 Nieuws

AFM gaat ethische hack-testen (TIBER-test) opzetten

Jaarlijks vraagt de AFM in haar wetgevingsbrief om aanpassingen in de financiële wetgeving. Zo wijzen zij op de mogelijk onvolledige inventarisatie van DUO schulden. Dit jaar gaat de AFM ook een 'hack-test' opzetten.
19 apr 2021 Nieuws

Toename Nederlandse beleggers

Het aantal beleggende Nederlanders is afgelopen jaar met 160.000 gestegen tot 1,6 miljoen. Inmiddels belegt een op de vijf huishoudens, een stijging van 11% ten opzichte van 2019. Opbouw van vermogen is de belangrijkste motivatie. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) jaarlijks publiceert.
Getoond 1 tot 10 van 957. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.