Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
21 jan 2019 Nieuws

Beter toezicht in de bouw

Het Rijk en VNG zijn het eens over de noodzaak van een nieuw stelsel van bouwtoezicht dat de bouwkwaliteit verhoogt, het aantal incidenten vermindert en de positie van de consument versterkt.
5 jun 2018 Nieuws

Erfpacht is geen financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht, aldus minister Ollongren.

In een antwoordbrief op een door een burger (S. te R.) gestelde vraag of consumenten niet beschermd zouden moeten worden door een partij als de ACM of AFM antwoord minister Ollongren dat niet te zien zitten
31 jan 2018 Nieuws

Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in dit besluit is de nieuwe verdeling van de kosten van het doorlopend toezicht over de verschillende toezichtcategorieën. Deze verdeling wordt elke vijf jaar opnieuw bezien en indien nodig herzien. Adviseurs en bemiddelaars springen er 'gunstig' uit in de nieuwe verdeling. Via een internetconsultatie kan gereageerd worden op dit besluit.
15 sep 2017 Nieuws

Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’

Minister Dijsselbloem heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’.
14 dec 2016 Nieuws

DNB: Verzekeringssector staat voor fundamentele keuzes

Verzekeraars zullen de komende jaren een extra inspanning moeten leveren om in te spelen op de grote veranderingen in hun markt. Tegen de achtergrond van de lage rente-omgeving, dalende premievolumes, technologische ontwikkelingen en grote concurrentie in een markt die op onderdelen verzadigd is, zijn fundamentele keuzes nodig om een blijvend dienstbare en financieel solide verzekeringssector te waarborgen.
Dat stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) in het gepubliceerde rapport ‘Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector’.
22 nov 2016 Nieuws

Kamerbrief met antwoorden op vragen over kostenkader DNB en de AFM 2017-2020

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen van de vaste Kamercommissie voor Financiën over de kostenkaders van DNB en de AFM 2017-2020 toegezonden.
17 okt 2016 Nieuws

Psychologie steeds meer onderdeel van AFM toezicht

De AFM maakt in haar toezicht vaker gebruik van kennis uit de gedragswetenschappen. Naast informatieverstrekking heeft de manier waarop keuzes worden aangeboden in een (online) omgeving, onbewust invloed op hoe consumenten kiezen. Dit is een belangrijke conclusie in een verkenning over consumentengedrag die de AFM heeft gepubliceerd (zie download).
3 jun 2016 Nieuws

Regeling bekostiging financieel toezicht 2016

De minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de nieuwe tarieven voor het doorlopend toezicht vastgesteld. Gemiddeld stijgen de tarieven ten opzichte van vorig jaar.
4 mrt 2016 Nieuws

Kamervragen over het kostenkader 2016 bij AFM en DNB

Minister Dijsselbloem gaat uitgebreid in op Kamervragen over de (toegenomen) kosten van de AFM en DNB. De AFM heeft o.a. aanvullend budget gevraagd vanwege de wet variabele pensioenuitkeringen.
27 feb 2015 Nieuws

Hoe houdt de AFM toezicht op de nieuwe vakbekwaamheidseisen?

Voorop staat dat de AFM erop vertrouwt dat adviseurs zich inzetten om tijdig, en met voldoende resultaat, de benodigde Wft-examens afleggen.
Getoond 1 tot 10 van 162. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.