Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
6 mrt 2015 Nieuws

Onderzoeksresultaten onafhankelijke Commissie Verzekeraars

De hoofdconclusie van de Commissie is dat de stand van zaken van de verzekeringssector, en dan vooral de levensector, zorgelijk is. De Commissie heeft zich dan ook op de problematiek binnen de levensector geconcentreerd. Deze komt voort uit een samenloop van lage rente, opkomst van concurrerende producten, te hoge kosten en de beschadigde reputatie van de sector door de problemen rond beleggingsverzekeringen.
31 mrt 2014 Nieuws

Commissie verzekeraars ingesteld

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met de instelling van de onafhankelijke Commissie verzekeraars. Deze commissie zal onderzoeken hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. Deze rol bestaat onder meer uit het spreiden en beheersbaar maken van risico’s en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie.
27 jun 2013 Nieuws

Opnieuw domper voor huizenmarkt

Spaargeld verplicht voor koop huis meldt de NOS. Huizenkopers dienen in de toekomst nog meer eigen geld mee te nemen. Dit bovenop de huidige afbouw van financieringen boven de 100% (huidige 105% wordt jaarlijks met 1% afgebouwd). De Commissie Structuur Nederlandse Banken heeft een advies uitgebracht aan minister Dijsselbloem, bevestigen bronnen aan de NOS.
2 mei 2013 Nieuws

Veel nieuwbouw 'te krap' gebouwd

Veel nieuwbouwwoningen ontberen net dat beetje extra ruimte dat het wonen comfortabel maakt. Tot die conclusie komen de Adviescommissies Wonen op basis van hun advieswerk in 2012. De huizen zijn smal en de entree biedt weinig ruimte voor de kinderwagen, rollator of kapstok. Ook de gang, berging en slaapkamers zijn niet royaal bemeten waardoor ze moeilijk in te delen zijn.
25 jan 2013 Nieuws

Tijdelijke commissie Huizenprijzen houdt rondetafelgesprek op maandag 28 januari

Na de twee gespreksronden met deskundigen op 11 en 14 januari voert de commissie Huizenprijzen op maandag 28 januari een rondetafelgesprek met betrokkenen uit de praktijk. De bijeenkomst op 28 januari is van 10.00 uur tot 18.00 uur in de Thorbeckezaal.
27 dec 2012 Nieuws

Commissie UFR in het leven geroepen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de commissie Ultimate Forward Rate (UFR) ingesteld. In het zogeheten septemberpakket pensioenen is afgesproken dat de rekenrente voor pensioenfondsen vanaf september 2012 wordt aanpast door de introductie van een ultimate forward rate.
16 nov 2012 Nieuws

Nieuwe samenstelling en planning tijdelijke commissie Huizenprijzen

De commissie verricht onderzoek naar de kostenontwikkeling en prijsvorming op de huizenmarkt. Daarbij gaat het om de vraag hoe kosten en prijzen van woningen tot stand komen en wat de oorzaken zijn voor het (eventueel) uiteenlopen van kosten en prijzen. Het inzicht in de precieze factoren voor prijsvorming en kostenontwikkeling en de oorzaken voor deze ontwikkeling, moet het na afronding van het onderzoek eenvoudiger maken om toekomstgerichte besluiten te nemen over eventuele hervormingen op de woningmarkt en op het terrein van ruimtelijke ordening.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.