Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
 
3 mei 2018 Nieuws

Maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2018

In een tabel staat per puntenaantal de maximale huurprijs per 1 juli 2018 voor (on)zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen. Ook is een rekenmodule beschikbaar.
22 dec 2017 Nieuws

Huren 2018: gemiddelde huurverhoging

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee.
29 dec 2016 Nieuws

In 2017 maximale stijging huursom voor woningcorporaties 1,3 procent

Het totaal aan huurstijgingen bij woningcorporaties – de huursom - mag volgend jaar niet hoger zijn dan gemiddeld 1,3 procent. Dat is inclusief het optrekken van de huur na een verhuizing. Binnen deze huursomstijging geldt op een individueel niveau een huurverhoging van maximaal 2,8 procent.
23 dec 2015 Nieuws

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015

Het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt verder bevordert, is ingediend bij de Tweede Kamer. De wet doorstroming huurmarkt limiteert de gemiddelde huurstijgingen die een woningcorporatie mag doorvoeren. In het huurrecht worden de mogelijkheden om met tijdelijke huurcontracten te werken uitgebreid. Met de maatregelen werkt minister Blok (Wonen) aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als de vrije huursector.
16 jun 2015 Nieuws

Krap bij kas in een betaalbare huurwoning

Steeds meer huurders in de sociale huursector lopen het risico de maandelijkse huur niet te kunnen betalen. Dit ondanks de relatief lage huren en de huurtoeslag. Het leven is in vele opzichten (voeding, elektra, zorgpremies) duurder geworden terwijl de loonontwikkeling achterbleef. Hierdoor houden huurders steeds minder geld over om te wonen.
8 mei 2015 Nieuws

Hulpmiddel controleren huurverhoging

De Nederlandse Woonbond heeft een tool beschikbaar gesteld, waarmee gecontroleerd kan worden of het voorstel voor de (inkomensafhankelijke) huurverhoging per 1 juli 2015 voldoet aan de wettelijke eisen.
27 jan 2015 Nieuws

Huurverhoging per 1 juli 2015

Verhuurders van zelfstandige huurwoningen in het gereguleerde segment (‘sociale huur’) kunnen ook dit jaar het inkomen een rol laten spelen bij de jaarlijkse huurverhoging. Dat betekent dat zij voor midden- en hogere inkomens bovenop de basishuurverhoging de wettelijke opslag van respectievelijk een 0,5% en 2,5% mogen toepassen. De basishuurverhoging bedraagt per 1 juli 2015 maximaal 2,5%.
20 okt 2014 Nieuws

Nieuwe opzet Woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde van een huurwoning gaat in het Woningwaarderingsstelsel ('puntensysteem') een rol spelen. De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs.
1 sep 2014 Nieuws

Effecten van de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens (huurwoningen)

De effecten van de tijdelijke verhoging van de inkomensgrens en bevriezing van de liberalisatiegrens zijn doorgerekend door het PBL.
23 jan 2014 Nieuws

Inkomensgrenzen 2014 voor de inkomensafhankelijke huurverhoging

De inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn conform de wet per 1 januari 2014 geïndexeerd. En het CBS heeft in het Statistisch Bulletin van 16 januari 2014 het inflatie-percentage van 2013 gepubliceerd: 2,5%. Zie onderstaande tabel voor inkomensgrenzen en bijbehorende maximale verhogingen.
Getoond 1 tot 10 van 17. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2019. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.