Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
9 sep 2022 Nieuws

SVB versoepelt regels bij het te laat aanvragen van AOW- en Anw uitkeringen

Het komt regelmatig voor dat burgers te laat een uitkering aanvragen. Hierdoor lopen zij soms geld mis. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil dat burgers krijgen waar zij recht op hebben en heeft daarom het beleid voor het te laat aanvragen van een AOW- of Anw-uitkering versoepeld.
27 jun 2022 Nieuws

Coronabeleid vanaf 1 juli 2022 (SVB)

Op 1 juli 2022 vervalt het tijdelijke coronabeleid van de SVB. Ondanks dat het coronabeleid vervalt, wordt het beleid feitelijk tot 1 januari 2023 voortgezet.
17 jun 2022 Nieuws

Nieuwe AOW-bedragen vanaf juli 2022

SVB heeft de netto AOW-bedragen van juli 2022 en januari 2022 gepubliceerd. Het zijn de bedragen voor mensen die een volledige AOW hebben en die de loonheffingskorting gebruiken bij de AOW.
8 jun 2022 Nieuws

Besluit uitvoering kinderbijslag

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag voor een kind dat niet tot het huishouden behoort, dient de verzekerde het betreffende kind te onderhouden. Daartoe is een minimumbedrag per kwartaal bepaald.
8 jun 2022 Nieuws

DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen

Woont u buiten Nederland of bent u voor langere tijd in het buitenland? En heeft u vanuit het buitenland een DigiD aangevraagd?
3 jun 2022 Nieuws

Algemene nabestaandenwet: Op weg naar de arbeidsmarkt

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) biedt financiële ondersteuning na het overlijden van een partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert deze wet uit. De Anw-uitkering eindigt wanneer het jongste kind 18 jaar wordt, tenzij de Anw-gerechtigde meer dan 45% arbeidsongeschikt is. Dan eindigt de uitkering wanneer de gerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt.
29 mrt 2022 Nieuws

Opname vluchtelingen (en NHG hypotheek)

NHG meldt dat zij geen bezwaren zien als consumenten met een hypotheek met NHG op tijdelijke basis onderdak verlenen aan Oekraïense vluchtelingen. SVB keurt onder voorwaarden tijdelijke opname goed. Voor toeslagen (Belastingdienst) is nog geen uitsluitsel.
17 dec 2021 Nieuws

Nieuwe AOW- en Anw-bedragen vanaf januari 2022

SVB heeft de gewijzigde de bedragen voor de AOW en Anw gepubliceerd.
14 sep 2021 Nieuws

Gevolgen duurzaam gescheiden leven voor eigen bijdrage CAK

Minister De Jonge stuurde de Tweede Kamer antwoorden op de vragen Schriftelijk overleg inzake Gevolgen van duurzaam gescheiden leven (DGL) voor de verschuldigde eigen bijdrage aan het CAK.
25 jun 2021 Nieuws

Kinderbijslag per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 gaat de kinderbijslag omhoog.
Getoond 1 tot 10 van 36. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.