Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
15 jul 2024 Nieuws

Wet invoering rouwverlof

Aan de Tweede Kamer is een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en boek 7A van het Burgerlijk Wetboek BES inzake een wettelijk recht op betaald verlof bij overlijden in gezinssituaties met minderjarige kinderen (Wet invoering rouwverlof) toegezonden.
5 jul 2024 Nieuws

Wet verbetering aanpak rijden onder invloed

Wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafvordering. Het gaat om het vervangen van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten en het invoeren van diverse maatregelen die zijn gericht op een betere aanpak van rijden onder invloed.
3 jul 2024 Nieuws

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Dit voorstel strekt ertoe om op de regels rondom de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies aan te passen.
28 jun 2024 Nieuws

Wetsvoorstel Participatiewet in balans

Dit is het wetsvoorstel voor de wijziging van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het op onderdelen in balans brengen van deze wetten tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving (Participatiewet in balans).
17 jun 2024 Nieuws

Wetsvoorstel tot wijziging van de IOW

Minister Van Gennip stuurde de Tweede Kamer het Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet.
15 mei 2024 Nieuws

Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (internetconsultatie)

In crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen wil het kabinet voorkomen dat werkgevers in de problemen komen en werknemers hun baan verliezen. In dit soort onvoorzienbare situaties die buiten het ondernemersrisico vallen en waarin tijdelijk minder gewerkt kan worden, kunnen bedrijven daarom gebruikmaken van instrumenten uit het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc).
15 mei 2024 Nieuws

Kamervragen over het mogelijk maken van resomeren

Minister De Jonge gaf antwoord op vragen over het mogelijk maken van resomeren.
17 apr 2024 Nieuws

Toch verbod op contante betalingen boven € 3.000?

Minister Van Weyenberg en minister Yesilgöz-Zegerius hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan met het verbod op contante betalingen boven € 3.000.
22 mrt 2024 Nieuws

Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden beter en sneller kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie we gaan bouwen. Het Rijk, provincies en gemeenten kunnen zo de regie hernemen op de volkshuisvesting en de woningbouwopgave in het bijzonder.
8 mrt 2024 Nieuws

Modernisering van het concurrentiebeding (internetconsultatie)

Het kabinet stelt met dit wetsvoorstel een aantal aanscherpingen voor van de regels omtrent het concurrentiebeding, zoals geregeld in artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer.
Getoond 1 tot 10 van 507. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.