Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
16 feb 2024 Nieuws

Zes voorbeelden om te vermijden/ voorkomen

In een uitgebreid kennisartikel gaat Kifid in op de (on)mogelijkheden voor consumenten voor het eisen van een schadevergoeding bij een conflict tussen een consument en een hypotheekadviseur.
10 jul 2023 Nieuws

Drie extra vermogensuitzonderingen in Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Het kabinet heeft in de ministerraad van 26 mei 2023 besloten om een aantal schadevergoedingen/tegemoetkomingen toe te voegen als zogenaamde vermogensvrijlating aan relevante regelingen ten aanzien van toeslagen en uitkeringen.
10 mei 2023 Nieuws

Onredelijke claim consument toch serieus betwisten...

In 2001 hebben de consumenten bij de bank een hypothecaire geldlening met een daaraan verpande kapitaalverzekering afgesloten. Deze verzekering kon gekoppeld worden aan de eigen woning (Kapitaalverzekering Eigen woning, KEW) zodat gedurende de periode van kapitaalopbouw geen belasting over de opgebouwde waarde hoefde te worden betaald. Uiteindelijk heeft de koppeling niet plaatsgevonden.
24 apr 2023 Nieuws

Schadecompensatie voor gemis woongenot

Door de overschrijding van de grenswaarden ondervinden hoofdbewoners (omwonenden uit de omgeving Schiphol) een dusdanige mate van geluidbelasting waar deze redelijkerwijs geen rekening mee zullen hebben gehouden. Dit betekent dat een deel van de financiële woonlasten (bijvoorbeeld hypotheekrente, eigenwoningforfait en huur) ‘hun doel missen’: het woongenot dat tegenover de kosten zou moeten staan, wordt niet volledig genoten.
27 jul 2022 Nieuws

Eindejaarsregeling 2022 (internetconsultatie)

In de Eindejaarsregeling is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele regelingen.
8 mrt 2022 Nieuws

Verkoper moet boetebeding betalen

In deze zaak is de verkoper van een pand een contractuele boete aan de koper verschuldigd omdat de verkoper het pand niet aan de koper in eigendom heeft overgedragen. De vraag is of de contractuele boete moet worden gematigd
18 okt 2021 Nieuws

Gedupeerden aardbevingen Groningen recht hebben op vergoeding gederfd woongenot en immateriële schade

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de door gaswinning in Groningen veroorzaakte aardbevingen onrechtmatige hinder en overlast opleveren jegens bewoners van een huis dat ten minste eenmaal fysieke schade heeft opgelopen, blijft in stand.
17 aug 2021 Nieuws

Geen volledige vergoeding 'gratis verhaalservice'

[eiser] [bedrijf dat o.a. helpt bij verhaalschade] vordert de 'verhaalkosten' bij een verzekeraar. De verzekeraar voldoet slechts €60 vanwege gegeven dat het een eenvoudige schadeclaim betreft, waarbij meteen aansprakelijkheid is erkend.
3 aug 2021 Nieuws

Hoe bepaalt Kifid (de hoogte van) een schadevergoeding?

Kifid heeft een uitgebreide toelichting gepubliceerd, waarin beschreven is hoe de hoogte van een schadevergoeding wordt vastgesteld.
12 mrt 2021 Nieuws

Kamervragen over het vergoeden van schade door de avondklokrellen door verzekeraars

Minister Grapperhaus gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat verzekeraars mogelijk meer dan 1 miljoen euro schade door de avondklokrellen gaan vergoeden.
Getoond 1 tot 10 van 35. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.